گنجور

حاشیه‌گذاری‌های مجتبی

مجتبی


مجتبی در ‫۷ روز قبل، دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۶:۰۴ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴:

در مصرع دوم ، وزن شعر ، مشکل دارد، بنظر میرسد واژه‌ای از قلم افتاده است مثلاً برای رفعِ مشکلِ وزن ، میتوان آنرا اینطور اصلاح کرد: "عشقِ تو مَرا مشکل کاری به نوا باشد"

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۴۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۱۲:

وزن شعر (فعلات فعلن فعلات فعلن) برابر با (فعلن فعولن فعلن فعولن) می باشد که در فهرست اوزان مذکور در سایت گنجور موجود نمی باشد .

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۴۲ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱۹:

وزن شعر (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) می باشد .

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۴۰ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱۸:

وزن شعر (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) می باشد .

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۲۹ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱۷:

وزن شعر (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) می باشد .

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۲۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱۶:

وزن شعر (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) می باشد .

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۷ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱۴:

وزن شعر (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) می باشد .

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۵۶ دربارهٔ حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۹:

وزن شعر (مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن) می باشد .

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۲۰ دربارهٔ وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۱۹:

به نظر می رسد در بیت دوم درمصرع اول آخرین واژه (میایید) باید باشد که الف آن از قلم افتاده است .

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۵ دربارهٔ کلیم » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۷:

وزن شعر ( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن) می‌باشد.

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۱ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰:

وزن شعر (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن) میباشد.

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۳۹ دربارهٔ شاطر عباس صبوحی » غزلیات » شمارهٔ ۷ - جستجو:

وزن شعر "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن" می باشد.

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۰۹ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۷۶:

لطفاً دربیت چهارم "آب حیاطی" به "آب حیاتی" تصحیح شود .

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۰۶ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۷۶:

در بیت چهارم "آب حیاطی" لطفاً به "آب حیاتی" تصحیح شود .

 

مجتبی در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۳۲ دربارهٔ فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۰:

وزن شعر "مستفعلن فع مستفعلن فع" میباشد. لطفاً تصحیح بفرمایید.

 

مجتبی در ‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۴۱ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳:

وزن شعر مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن میباشد. لطفاً تصحیح بفرمایید .

 

sunny dark_mode