گنجور

حاشیه‌های mohamadreza jabari harsini - صفحهٔ ۱

 

mohamadreza jabari harsini


mohamadreza jabari harsini در ‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۴۷ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۶:

ضمناً دربیت چهارم، نصراع اول «خرده» درست است نن «خورده». شاید وجه عامیانه تافظ خرد و خرده که خورد و خورده است، سبب این خطای سخیف شده است.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۴۲ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۶:

با درود، بعضی از نویسندگان و حافظ پژوهان، با استناد به ابیاتی از او، از وی سالک عارف واصل فانی فی الله ی ساخته‌اند. خوب است به او نگاهی آزاد داشته باشیم. خودش به کنایه و گاه به صراحت به این نکته اشاره کرده است.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۴۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۸:

البته وصال و فراق را تنها در یبیت و فرض ردیف بودن چرا عرض کردم. و الا معلوم است که چرا قافیه است.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۳۸ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۸:

قافیه در بیت اول، وجود ندارد. اگر «چرا» بگیریم خوب تکار است. وصال و فراق هم حروف مشترک ندارند. چه+را و چرا بگیریم مشخص است که زور می‌زنیم قافیه بپردازیم.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۲۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۷۸:

دست کم مصرع چهارم با وزن رباعی انطباق ندارد. ترکیب «هجر ناخوب» ناخوب و سست است. نباید از مولانا باشد. ضمناً در تایپ هم اشکال وجود دارد فاصله «هجر» و «نا» رعایت نشده.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۱۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸۰:

«ادبیر» قاعدتاً ممال ادبار است که در تقابل با دولت است.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۰۸ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸۲:

تصور می‌کنم ، «مکن» و «نکنم» در مصرع سوم این رباعی باید به ضمّ کاف خوانده شوند. متعلق آن هم هجران است. یعنی دوری نکن، تا دوری نکنم.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۴۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و شغاد » بخش ۵:

«از» در مصرع اول بیت 67 باید به «ار» به معنی اگر تغییر یابد.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۲۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲۶:

در بیت 70 ا«و»بعد از «پیکان» زاید است:
«بنه پر و پیکان و برو بر نشان» بنه پر و پیکان برو برنشان

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۰۳ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲:

قافیه بیت 43 غلط است.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۳۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳:

در بیت 9 «یکدیگر» مخل وزن است. قیاسا «یکدگر» درست است.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۲۲ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۶۸۴:

بار آورد در بیت پایانی، ایهام دارد. و در اسناد آن به بید، پارادوکس وجود دارد.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۱۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۲۹:

واژه‌های غبار و ریحان در بیت شانزدهم ایهام دارند. غبار نوعی از خط ریز است.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۱۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۳:

در بیت نهم، یاقوت... مسلم، یعنی استاد مسلم است. و مقصود یاقوت مستعصمی، خوشنویس معروف عهد صفوی است. قطعه نویسی هم به صراحت دلالت بر همین دارد.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۲۳ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات عربی » مطلع سوم:

در بیت پانزدهم: عین بصفرتهایری وجه‌المنی/ هی تقمع السوداء باصفراء
"بالصفراء" درست است. البته قیاسا و از سر یقین عرض می‌کنم. موارد دیگر این قصیده حسام العجم را در گنجور ببینم، عنداللزوم، اصلاح خواهم نمود.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۳۰ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۵ - در نعت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله:

با احترام و پوزش فراوان از آقای امین‌لو، بهتر نیست که سخن کوتاه‌تر کنیم واز شرح مفصل قصاید بپرهیزیم؟ الا اینکه کسی پرسشی مطرح کند و پاسخی لازم شود. بنده با بضاعت مزجاة خودم و دوستان دیگر نیز دست کم در باب این قصیده معروف که مرحوم استاد ضیاءالدین سجادی شرح کرده‌اند، آگاهی نسبی داریم. ضمنا بنده کوه احد را در مدینه النبی دیده‌ام نه در مکه.

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۳۸ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۲ - مردن مریم و تعزیت‌نامه شیرین به خسرو از راه باد افراه:

مصراع اولبیت: چه خوش گفتا لهاوری به توسی...الخ، به صورت: «چه خوش گفت آن نهاوندی به توسی» هم آمده. یا چه خوش گفتا ابیوردی...

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۸ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - وله فی‌بیان الحقایق:

در بیت سوم، «پرده‌ها» صحیح است نه «پردها».

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۷ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - وله فی‌بیان الحقایق:

در بیت سوو، «پرده‌ها» صحیح است نه «پردها».

 

mohamadreza jabari harsini در ‫۲ سال قبل، سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۹ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۳۷ - مکرر کردن قوم اعتراض ترجیه بر انبیا علیهم‌السلام:

در بیت اول، «ار» صحیح است نه «از».

 

[۱] [۲]