گنجور

حاشیه‌گذاری‌های جعفر مصباح

جعفر مصباح


جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۵۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۸:

به نیروی یزدان که او داد زور
بلند آفرینندهُ ماه و هور

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۵۷ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۸:

خور معرب هور یا خورشید
فردوسی:
نیروی یزدان که او داد زور
بلند آفرینندهُ ماه و هور

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۲ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۱۲:

بغطاق: دستار. عمامه. روسری
یلمه: قبا
جاق: فریاد
شمع چگل: زیباروی ترکستان
کریاس: خلوتکده
مهل: فلز گداخته
یاساق:آیین مغول ها
سوقی: بازاری
رواق: قدح
آیاق: جام
بنطاق: پیشبند
خلوتگه آماق: گوشه چشم
بشماق: نعلین

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۲۴ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۶:

فتنه ٔ سامریش در دهن شورانگیز
نفس عیسویش در لب شکّرخا بود.
سعدی .

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۲۰ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۶:

شکرخا ست ترا

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۵۵ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰:

جناب شائق
"هر که دل آرام دید ..." غزلی از سعدی است نه حافظ
راهتان روشن و پر نور باد

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۱۰ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۹:

بیت هشتم، آویخته صحیح است

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۱۴ دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲:

فرزانه پسر
آنکه این مستی ازو برخاسته است
در نظرگاهم چو گل آراسته است
در هوای یک نظر، جان برلبم ازانتظار
چونکه میدانم چو سرو افراشته است
سرو نازی ست پاک دل چون آیینه
از دل این خاک پاک برخاسته است
با همه فرزانگی چون مشت خاک
حصل کارش در تبوک انداخته است
کار او، صبح و عشاش مفردست
عزم خدمت را به جان برداشته است

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۳۷ دربارهٔ عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۶:

خود بمعنی، باده بود و جام بود
گر بصورت رند دُرد آشام بود
مستی و شعرم از او آمد پدید
ورنه کس زین خامه ام شعری ندید
ساغری زین باده را تو نوش کن
چون شدی مست این سخن راگوش کن
قالب رویایی از دل دور کن
شو مسیحا و دلت را گوش کن
گر خوری از ساغری این باده را
زنده گردد دل، بدرّد جامه را
هیچ شیدا دل ز باده سیر نیست
هیچ دل زین باده ها مکسور نیست
ا

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۲۲ دربارهٔ عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲:

بیت ششم مسرع اول
"بهشت" -->. "به هِشت"

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۶ دربارهٔ هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴:

دوانگر--->. دوا. نگر

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۲ دربارهٔ شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۳۰ - جواب:

جزء جزء  عالم  خلقت  پر از  زیبائی  است
کلِّ آن دارد نشان ازمُهر یزدان، باش هوش
آن  که  گوید کلّ  را بر گیر و جزء را واگذار
گرگ و ببرباید شناخت اندر مداوای وحوش 
جزء ها  گر از  تناسب  کل  شود  زیبا شود
کی توان دید کلّ را گر جزء باشد پرده پوش
ج.م.

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۲۵ دربارهٔ شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۱۷ - جواب به سوال اول:

فکندی ار تو پرده از خویش
نماند دیگر حکم گفته ازپیش
همه عشق ومعانی پیشه گردد
برون حکم دگر زاندیشه گردد
ج. م.

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۶ دربارهٔ اوحدی » منطق‌العشاق » بخش ۱۹ - حکایت:

مپیچان اشتباهی میپیچان تایپ شده

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۴۵ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵:

بیت دوم. علامت سوال اضافه است.

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۰۷ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۹:

گذشت زمان و وفای عهد به معشوق درنهایت زیبایی وصف شده. شاید در تفسیر این غزل دو بیتی زیر مناسب باشد:
وصفِ آن نرگس شیدا به زبان نتوانم
ترکِ آن مستْ نگاهت به زمان نتوانم
نرگـس مسـت تو شـوری به دلم افکنـده
ترکِ آن مستیُ شور، دردو جهان نتوانم
ج. م.

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۵۱ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷:

در بیت هشتم "گویند" صحیح است

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۴۸ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷:

در بیت سوم "نگرد" صحیح است.

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۴۶ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷:

در بیت دوم "فرو ریزد " درست است

 

جعفر مصباح در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۳۷ دربارهٔ خلیل‌الله خلیلی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸:

به نظر "ای یار، خدای ..." صحیح تر است

 

۱
۲
۳
sunny dark_mode