گنجور

 
هاتف اصفهانی

باز آی و به کوی فرقتم فرد نگر

وز درد فراق چهره‌ام زرد نگر

از مرگ دوای درد خود می‌طلبم

بیمار نگر دوانگر درد نگر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode