گنجور

حاشیه‌گذاری‌های علی دادمهر

علی دادمهر 🌐

خدا رو شکر همیشه !


علی دادمهر در ‫۴ ماه قبل، یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۰۷:۳۶ دربارهٔ میرداماد » دیوان اشراق » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۱:

با سلام 

این رباعی در مدح شاگرد ایشان ، فیلسوف شهیر ملاصدرا ملقب به صدرالمتالهین می باشد که در سریال روشن تر از خاموشی اینگونه نقل شده است (مصرع اول ایراد دارد): 

صدرا جاهت گرفته باج از گردون 

اقرار به بندگیت کرد افلاطون 

در مسند تحقیق نیامد چون تو 

یک سر ز گریبان طبیعت بیرون 

 

علی دادمهر در ‫۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۴۱ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۴:

می خواستم توصیفی برای این شعر بنویسم 

و توصیف من این است : 

 

 

 

علی دادمهر در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۵ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۰۰ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۴۱:

با سلام ، در گذشته بزرگان و علما ذولقرنینی که در قرآن آمده را اسکندر مقدونی می پنداشتند، سعدی هم اولین کسی نیست که به خوبی از او یاد کرده. از حکایات پراکنده و تلمیحات دیگر شاعران بگذریم ما نظامی را داریم که در اسکندرنامه داستان زندگی الکساندر مقدونی را به رشته نظم درآورده که شاید همخوانی تاریخی نداشته باشد.

فراموش نکنیم که سلسله هخامنشی در اصل عمری بیشتر از ۲۵۰ سال در بین مردم ایران ندارد! چون در دوره قاجار سلسله های هخامنشی و ماد و قدیمی تر به صورت رسمی و با کاوش های باستانشناسی و تاریخی کشف شدند که علت فراموشی آنها یا تحریف در حالت دیگر پادشاهان (معروف است که می گویند کیخسرو شاهنامه همان کورش هخامنشی است) این سلسله ها را می توان در منابع متعدد داخلی و خارجی مشاهده نمود.

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۴ در پاسخ به محمد خراسانی دربارهٔ عرفی » قطعات » شمارهٔ ۱۷ - نشاه دل:

وزن صحیح به این صورت است 

فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۳ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » مفردات » شمارهٔ ۵:

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۳ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » مفردات » شمارهٔ ۶:

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۲ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » مفردات » شمارهٔ ۲:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۲ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » مقطعات و غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۹:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۲ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » مقطعات و غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۶:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۲ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » مقطعات و غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۳:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۱ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » مقطعات و غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۶:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۱ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » مقطعات و غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۵:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۱ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » مقطعات و غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۴:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۱ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۵۱ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۸ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۶۴ - ورامی:

مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۷ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۵۵ - منصور:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۷ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۵۱ - قطب الدین:

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۶ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۵۰ - غنی:

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۶ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۴۸ - عبدالله:

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن 

 

۱
۲
۳
۱۰