گنجور

حاشیه‌گذاری‌های احمد نیکو

احمد نیکو


احمد نیکو در ‫۸ روز قبل، جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۱۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۶:

متن بیت اول رباعی

مشنو سخن زمانه ساز آمدگان

می خواه مروق ز طراز آمدگان

 

احمد نیکو در ‫۲۷ روز قبل، شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۳۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۵:

گر دست به لوحهٔ قضا داشتمی

با میل و مراد خویش بنگاشتمی

غم را ز جهان یکسره برداشتمی

وز شادی به چرخ سر برافراشتمی

 

احمد نیکو در ‫۲۷ روز قبل، شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۳۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۷:

گویند که دوزخی بود عاشق و مست

قولی است خلاف و دل در او نتوان بست

گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود

فردا بینی بهشت همچون کف دست

 

احمد نیکو در ‫۲۷ روز قبل، شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۲۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲:

ای چرخ همه خرابی از کینهٔ توست

بیدادگری شیوهٔ دیرینهٔ توست

وی خاک اگر سینهٔ تو بشکافند

بس گوهر پر بها که در سینهٔ توست

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۱۶ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۲:

هر کو به جهان راه قلندر گیرد

باید که دل از کون و مکان برگیرد 

در راه قلندری مهیا باید

آلودگی جهان نه در بر گیرد

(رباعی از سنایی شماره ۱۳۹)

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۶:۴۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۷:

متن بیت اول رباعی:

یک قطرهٔ آب بود و با دریا شد

یک ذرّهٔ خاک با زمین یکجا شد

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۰۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳:

شمع است و شراب و ماهتاب ای ساقی

شاهد ز شراب نیم خواب ای ساقی

از خاک مگو وین دل پر آتش نیز

بر باد مده بیار آب ای ساقی

(رباعی از عطار، مختار نامه باب ۴۴)

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۳۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳:

گفتم که دلم ز علم محروم نشد

کم بود ز اسرار که مفهوم نشد

اکنون که همی بنگرم از روی خرد

عمرم بگذشت هیچ معلوم نشد

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۳۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۸:

گل زر به کف و شراب در سر دارد

در گوش ز بلبل غزلی تر دارد

خرم دل آنکسی که چون گل به صبوح

هم مطرب و هم شراب و هم زر دارد

رباعی شماره ۵۹ از سلمان ساوجی

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۲۵ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۴:

رو با خبرا، تو آب انگور گُزین

کان بی‌خبران به غوره مِیْویز شدند

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۸ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » از ازل نوشته [۳۴-۲۶] » رباعی ۲۹:

ما همه خوش خوریم و خوش خسبیم

تو در آن گور تک و تنهایی 

نه چنان خفته ای که برخیزی

نه چنان رفته ای که باز آیی

(رباعی از رودکی)

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۲۷ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۶:

امروز که موسم جوانی منست

می خواهم از آنکه شادمانی منست

عیبم مکنید اگرچه تلخست خوش است

تلخست از آنکه زندگانی منست

(رباعی از خیام)

 
 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷:

دنیا که در او ثبات کم میبینم

در هر فرحش هزار غم میبینم

چون کهنه رباطی است که از هر طرفش

راهی به بیابان عدم میبینم

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۶ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۷:

پیری سر و برگ در خرابی دارد

گلنار رخم برنگ آبی دارد

بام و در و چار رکن و دیوار وجود

ویران شده و رو بخرابی دارد

(رباعی از خیام) 

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۱:

متن بیت اول:

افلاک که جز غم نفزایند دگر

ننهند یکی تا نربایند دگر

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶:

مائیم به عقل ناصواب افتاده

دل از شر و شور در شراب افتاده

آزاد ز ننگ و نام سر بر خشتی 

در کنج خرابات خراب افتاده

(رباعی از عطار، مختارنامه باب ۴۴ شماره ۵۰)

 

احمد نیکو در ‫۵ ماه قبل، پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۴۶ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۰:

متن بیت دوم

من در عجبم ز می فروشان کایشان

زان به که فروشند چه خواهند خرید 

 

احمد نیکو در ‫۵ ماه قبل، پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۰۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰:

عبارت درست مصرع دوم:

پس نیک و بدش چرا ز من می دانند؟

 

احمد نیکو در ‫۵ ماه قبل، پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۰۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶:

 متن بیت دوم رباعی:

ساقی غم فردای حریفان چه خوری

درده قدح باده که شب می گذرد

 

احمد نیکو در ‫۵ ماه قبل، جمعه ۶ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۱۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲:

متن بیت اول رباعی:

اجزای پیاله را که درهم پیوست

بشکستن آن روا نمیدارد مست 

 

۱
۲
۳
۱۴