گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
قاسم انوار
 

شمارهٔ ۱: دیشب آن گیل دل افروز، که بیمارویم - اتفاقا بمن افتاد گذارش ز قضا

شمارهٔ ۲: یا رب، این درد فراقا چه دوا شایه کدن - خبر آشوم، مگر تیغ و کفن در گردن

شمارهٔ ۳: با گیل دلبر گفتم که: ای جان - تی دوست داریم، تی بنده فرمان

شمارهٔ ۴: قبله جان من تویی، گیل فرشته رنگ و بو - ماه سپهر مکرمت، سرو ریاض آرزو

شمارهٔ ۵: مرا که چشم تو از ناوک بلا بوزه - غریب و خسته و مهجور بی خطا بوزه

شمارهٔ ۶: می دلار نحانیی یعنی که چه؟ - کین بغم سو جا منی یعنی که چه؟

شمارهٔ ۷: بتا، بتارک هجران دل مرا بوزی - چه کرده ام؟ چه شد آخر؟ بگو چرا بوزی؟

شمارهٔ ۸: گفتم: ای جان، ز درم باز آیی - گفت: دلدار که می بازایی