گنجور

 
فضولی

فریاد ازین سپهر ستمگر که در جهان

هرگز نگشته شاد ز دوران او دلی

از هر که هست برده فراغت مدار او

نه عالمی ازو شده راضی نه جاهلی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode