گنجور

بخش ۳

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه » ضحاک
 

چو از روزگارش چهل سال ماند

نگر تا بسر برش یزدان چه راند

در ایوان شاهی شبی دیر یاز

به خواب اندرون بود با ارنواز

چنان دید کز کاخ شاهنشهان

سه جنگی پدید آمدی ناگهان

دو مهتر یکی کهتر اندر میان

به بالای سرو و به فر کیان

کمر بستن و رفتن شاهوار

بچنگ اندرون گرزهٔ گاوسار

دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ

نهادی به گردن برش پالهنگ

همی تاختی تا دماوند کوه

کشان و دوان از پس اندر گروه

بپیچید ضحاک بیدادگر

بدریدش از هول گفتی جگر

یکی بانگ برزد بخواب اندرون

که لرزان شد آن خانهٔ صدستون

بجستند خورشید رویان ز جای

از آن غلغل نامور کدخدای

چنین گفت ضحاک را ارنواز

که شاها چه بودت نگویی به راز

که خفته به آرام در خان خویش

برین سان بترسیدی از جان خویش

زمین هفت کشور به فرمان تست

دد و دام و مردم به پیمان تست

به خورشید رویان جهاندار گفت

که چونین شگفتی بشاید نهفت

که گر از من این داستان بشنوید

شودتان دل از جان من ناامید

به شاه گرانمایه گفت ارنواز

که بر ما بباید گشادنت راز

توانیم کردن مگر چاره‌ای

که بی‌چاره‌ای نیست پتیاره‌ای

سپهبد گشاد آن نهان از نهفت

همه خواب یک یک بدیشان بگفت

چنین گفت با نامور ماهروی

که مگذار این را ره چاره چوی

نگین زمانه سر تخت تست

جهان روشن از نامور بخت تست

تو داری جهان زیر انگشتری

دد و مردم و مرغ و دیو و پری

ز هر کشوری گرد کن مهتران

از اخترشناسان و افسونگران

سخن سربه سر موبدان را بگوی

پژوهش کن و راستی بازجوی

نگه کن که هوش تو بر دست کیست

ز مردم شمار ار ز دیو و پریست

چو دانسته شد چاره ساز آن زمان

به خیره مترس از بد بدگمان

شه پر منش را خوش آمد سخن

که آن سرو سیمین برافگند بن

جهان از شب تیره چون پر زاغ

هم آنگه سر از کوه برزد چراغ

تو گفتی که بر گنبد لاژورد

بگسترد خورشید یاقوت زرد

سپهبد به هرجا که بد موبدی

سخن دان و بیداردل بخردی

ز کشور به نزدیک خویش آورید

بگفت آن جگر خسته خوابی که دید

نهانی سخن کردشان آشکار

ز نیک و بد و گردش روزگار

که بر من زمانه کی آید بسر

کرا باشد این تاج و تخت و کمر

گر این راز با من بباید گشاد

و گر سر به خواری بباید نهاد

لب موبدان خشک و رخساره تر

زبان پر ز گفتار با یکدیگر

که گر بودنی باز گوییم راست

به جانست پیکار و جان بی‌بهاست

و گر نشنود بودنیها درست

بباید هم اکنون ز جان دست شست

سه روز اندرین کار شد روزگار

سخن کس نیارست کرد آشکار

به روز چهارم برآشفت شاه

برآن موبدان نماینده راه

که گر زنده‌تان دار باید بسود

و گر بودنیها بباید نمود

همه موبدان سرفگنده نگون

پر از هول دل دیدگان پر ز خون

از آن نامداران بسیار هوش

یکی بود بینادل و تیزگوش

خردمند و بیدار و زیرک بنام

کزان موبدان او زدی پیش گام

دلش تنگتر گشت و ناباک شد

گشاده زبان پیش ضحاک شد

بدو گفت پردخته کن سر ز باد

که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

جهاندار پیش از تو بسیار بود

که تخت مهی را سزاوار بود

فراوان غم و شادمانی شمرد

برفت و جهان دیگری را سپرد

اگر بارهٔ آهنینی به پای

سپهرت بساید نمانی به جای

کسی را بود زین سپس تخت تو

به خاک اندر آرد سر و بخت تو

کجا نام او آفریدون بود

زمین را سپهری همایون بود

هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد

نیامد گه پرسش و سرد باد

چو او زاید از مادر پرهنر

بسان درختی شود بارور

به مردی رسد برکشد سر به ماه

کمر جوید و تاج و تخت و کلاه

به بالا شود چون یکی سرو برز

به گردن برآرد ز پولاد گرز

زند بر سرت گرزهٔ گاوسار

بگیردت زار و ببنددت خوار

بدو گفت ضحاک ناپاک دین

چرا بنددم از منش چیست کین

دلاور بدو گفت گر بخردی

کسی بی‌بهانه نسازد بدی

برآید به دست تو هوش پدرش

از آن درد گردد پر از کینه سرش

یکی گاو برمایه خواهد بدن

جهانجوی را دایه خواهد بدن

تبه گردد آن هم به دست تو بر

بدین کین کشد گرزهٔ گاوسر

چو بشنید ضحاک بگشاد گوش

ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش

گرانمایه از پیش تخت بلند

بتابید روی از نهیب گزند

چو آمد دل نامور بازجای

بتخت کیان اندر آورد پای

نشان فریدون بگرد جهان

همی باز جست آشکار و نهان

نه آرام بودش نه خواب و نه خورد

شده روز روشن برو لاژورد

 


🖰 با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

🖐 شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

شهرام ناظری » درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

🎜 معرفی آهنگهای دیگری که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

📷 پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، 📖 راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۱۵ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

مهدیه نوشته:

در مورد “برمایه” در بیت ” یکی گاو برمایه خواهد بدن / جهانجوی را دایه خواهد بدن” ، باید بگویم ک اصل این کلمه ” پرمایه” است، یعنی گاوی ک مایه اش زیاد است و زیاد شیر میدهد. ولی به دلیل تاثیر اعراب در زبان پارسی، ” پ ” به ” ب ” تبدیل شده است و “برمایه” به اشتباه در بین ما و حتی در خود شاهنامه رواج یافته ک شایسته است این مسئله اصلاح شود و از این پس، آن را “پرمایه ” بنویسیم و بخوانیم. :)

👆☹

karim نوشته:

مطلبی رو که خواهرمون مهدیه نوشته اند ، ظاهراً حدس شخصی ایشان هست.
بهتر بود قبل از اعلام نظرشون ، سری به لغت نامه دهخدا می زدند.
با عرض معذرت

👆☹

مهدیه نوشته:

نه آقای کریم، حدس شخصی نبوده :)
من این مطلب رو از معلم ادبیات مدرسه ام یاد گرفتم.
ضمنا لغت نامه ی دهخدا در عصر اخیر نوشته شده ، در حالیکه شاهنامه خیلی قبل از اون سروده شده و مسلما اشتباه ایجاد شده، به تاریخی حتی قبل از سروده شدن شاهنامه برمیگرده، پس توضیح لغتنامه دهخدا نمیتونه دلیلی برای تایید یا رد گفته ی بنده باشه. :)

👆☹

کیادرویش نوشته:

به نظر من این بخش از همه بهتر بود.

👆☹

ابوالفضل نوشته:

با توجه به ابیات بعدی درباره گاو از جمله این بیت « همان گاو کش نام بر مایه بود ز گاوان ورا برترین پایه بود » به نظر برمایه صحیح تر می باشد . و چون نام گاو بوده نه صفت گاو هر چیزی می تواند صحیح باشد هر چند این گاو پرمایه و پر شیر هم باشد اما نامش برمایه است .

👆☹

پی جو نوشته:

سلام برکریم عزیز ومهدیه نازین وساس از گنجورمحترم؛ عزیزان اینکه یک حیوان یا یک شیء اسم داشته باشد حرف تازه ای نیست، به یاد داشته باشید رخش، شبدیز، ذوالجناح، ذوالفقار، و…. از همین جمله است. اما در این مورد من بخش کوتاهی را از مقاله” رمز شناسی…” آقای اکبری (دانشگاه مشهد)می آورم، بخوانید:

گاو برمایه از پر راز و رمزترین موجودات شاهنامه است. بازشناسی نقش او به عنوان نماد خرد و فره، در روند نمادشناسی در اساطیر و حماسه­های ایرانی بسیار مهم است. پس از آنکه اهریمن، خرد را از تن جمشید دور می­کند، به سبب ادعای خدایی و دروغ­گویی از سوی جمشید، فره در پیکر مرغ وارَغنَه از او جدا می­گردد. مرغ وارَغنَه در گردش اسطوره­ای خود به سیمرغ و سپس در پیکر زمینی خود به گاو برمایه دگرگون می­شود.
خرد و فره گریخته از جمشید از طریق شیر گاو برمایه به فریدون می­پیوندد.

شاید با روش تبادل نظر داشته باشیم بهتراست.

👆☹

سید سینا فیضی نوشته:

ببینید در ادبیات حماسی و مخصوصا حماسه طبیعی صفت منسوب به اسم حیوان بسیار مشاهده میشود از جمه در شاهنامه حکیم توس و من مطلقا با نظر مهدیه مخلفم که میگوید باید برمایه باشد این اظهار نظرات بی یشه و بی بن را خواهشا نکنید و از درج نظر شخصی راجع به این کتاب بسیار گرانبها خودداری کنید.سید سینا فیضی دبیرستان شهیدبهشتی شهرستان اسفراین با همنظری سید علی اکبر علینژاد

👆☹

روفیا نوشته:

به علاوه اظهار نظرات بی ریشه و بی بن را نمیکنند!
بلکه نظرات بی ریشه و بی بن را اظهار میکنند.

👆☹

شمس الحق نوشته:

کلمه خواهش فارسی است و تنوین پذیر نیست ، لطفاً نفرمایید خواهشاً .

👆☹

خسروساسان نوشته:

درود بر همه دوستداران فردوسی بزرگ. دوستان معنی این مصرع چیست:
نیامد گه پرسش و سرد باد

👆☹

محسن ، ۲ نوشته:

خسرو جان
نیامد گه پرسش و سرد باد
هنوز زمان تحقیق و سؤال و جواب و آه و ناله و افسوس نیامده

👆☹

خسروساسان نوشته:

سپاسگزارم محسن گرامی.

👆☹

محسن ، ۲ نوشته:

قابلی نداشت
زنده باشی خسرو جان

👆☹

علی نوشته:

دوستان من هم میپذیرم که بحث هایی درموزد لغات انجام بگیره ولی نظر شخصی من اینه که جان مطلب رو بچسبید ای کاش جای بحث درمورد پرمایه یا برمایه بر سر مفهوم شعر و اینکه پیام فردوسی برای ما چه بوده بحث میکردید ممنون از همه و همچنین ممنون از گنجور که انقدر برای ادبیات زحمت کشیده

👆☹

سیاوش بابکان نوشته:

پرمایون؟ برمایون ؟ بر مایه ؟ نه!
پر مایه ، و مایه به مانای پستان است !
ازیرا پرمایه گاوی است با پستانهای پر ازشیر همانگونه که مهدیه می فرماید.

👆☹

کتابخانهٔ گنجور