گنجور

 
الهامی کرمانشاهی

شماره ۱: ای از تو محیط مرکز خاک

شماره ۲ - فی نعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم: زیر افکن تاج چیردستان

شماره ۳ - در منقبت گوید: ویژه ملک ممالک عشق

شماره ۴ - در مدح حضرت صدیقه ی کبری علیهاالسلام گوید: این تا جوران عرش مسند

شماره ۵ - در مناجات گوید: ای شورش عشق از تو شوری

sunny dark_mode