گنجور

 
الهامی کرمانشاهی

شماره ۱: به نام آنکه جان را داد مسکن

شماره ۲ - در نعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گوید: شهنشاه رسولان مکرم

شماره ۳ - در منقبت شاه اولیاء علیه السلام گوید: سریر آرای ایوان هدایت

شماره ۴ - در مدح باب الحوایج موسی بن جعفر علیهماالسلام: سزد گر با دل پژمان کنم یاد

شماره ۵ - در مدح شیخ و مرشد خویش گوید: کنون گویم ثنا مرد خدا را

sunny dark_mode