گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
بیدل دهلوی
 

امروز ناقصان به کمالی رسید‌ه اند

کز خودسری به حرف سلف خط‌کشیده‌اند

نکارکاملان همه را نقل مجلس ‌است

تاکس‌گمان بردکه به معنی رسیده‌اند

این امت مسیلمه ز افسون یک دو لفظ

در عرصهٔ شکست نبوت دویده‌اند

از صنعت محاوره لولیان فارس

هندوستانیان تمغل خزیده‌اند

سحر است روستایی و، انگار شهریان

جولاه چند، رشته به‌ گردون تنیده‌اند

از حرفشان تری ‌نتراود چه‌ ممکن است

دون‌فطرتان سفال نو آب‌دیده‌اند

بیحاصلی ز صحبتشان خاک می‌خورد

چون بید اگر بهم ز تواضع خمیده‌اند

هرجا رسیده‌اند به ترکیب اتفاق

چون زخم‌های کهنه نداوت چکیده‌اند

هرگاه وارسی به عروج دماغشان

در زبر پا چو آبله بر خویش چیده‌اند

پیران این‌گروه به حکم وداع شرم

بی‌شبنم عرق همه صبح دمیده‌اند

پاس ادب مجو ز جوانان ‌که یکقلم

از تحت و فوق چشم و دبرها دریده اند

گویا عفف‌تراش و خموشان تپش تلاش

خرد و بزرگ یک سگ عقرب ‌گزیده‌اند

انصاف آب می‌خورد از چشمه‌سار فهم

خرکره‌ها کرند و سخن کم شنیده‌اند

در خبث معنیی‌که تنزه دلیل اوست

لب بازکرده‌اند به حدی که ریده‌اند

بیدل در این مکان ز ادب دم زدن خطاست

شرمی‌که لولیان همه تنبک خریده‌اند

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

mohamadreza jabari harsini در ‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۷ نوشته:

در بیت دوم، الف «انکار» افتاده است و یک فاصله بین آن و کاملان رعایت نشده.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
محمدرضا جباری هرسینی در ‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۹ نوشته:

به جای «تا» در مصرع دوم بیت دوم، پیشوند «نا» در «ناکس» در تصحیح استاد دکتر مولایی آمده که بی مناسبت نیست. همین جا بر خود فرض می‌دانم از استاد نازنین خودم، آقای دکتر محمد سرور مولایی که تصحیح طبقات الصوفیه و کلیات بیدل و چندین اثر مهم را با دقت و صرافت و تحمل مشقت فراوان، انجام داده‌اند، سپاسگزاری نمایم اگرچه این اندک، حق‌گزار آن همه کوشش نیست.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
محمدرضا جباری هرسینی در ‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۴ نوشته:

در مصراع دوم بیت چهارم، «به» بعد از «هندوستانیان» طبق تصحیح دکتر مولایی، مناسب‌تر و البته ضروری است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.