گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

نخلی که قد افراشت، به پستی نگراید

شاخی که خم آورد، دگر راست نیاید

ملکی که کهن گشت، دگر تازه نگردد

چو پیر شود مرد، دگر دیر نپاید

فرصت مده از دست، چو وقتی به کف افتاد

کاین مادر اقبال همه ساله نزاید

با همت و با عزم قوی ملک نگه‌دار

کز دغدغه و سستی کاری نگشاید

گر منزلتی خواهی، با قلب قوی خواه

کز نرمدلی قیمت مردم نفزاید

با عقل مردد نتوان رست ز غوغا

اینجاست که دیوانگیی نیز بباید

یا مرگ رسد ناگه و آسوده شود مرد

یا کام دل از شاهد مقصود برآید

راه عمل این است، بگویید ملک را

تا جز سوی این ره سوی دیگر نگراید

یاران موافق را آزرده نسازد

خصمان منافق را چیره ننماید

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

م- ع در ‫۱۰ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰، ساعت ۲۲:۱۷ نوشته:

این شعر حاوی نکات تربیتی بسیاری است که با شیوه ای زیبا و ظریف بیان شده و تاثیر زیادی بر شنونده دارد . برایم جای سوال است که چرا جای این اشعار در کتب درسی مدارسمان استفاده ی درست نمیشود .ملتی که دارای پشتوانه ی قوی در شعر و ادب است متاسفانه از ان دور افتاده است . امید آنکه قدر این دریای ادب را بدانیم و علاوه بر استفاده خودمان از آن ، انتقال به نسل جوان بدهیم .

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.