گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شیخ بهایی
 

شماره ۱: گر نبود خنگ مطلی لگام

شماره ۲: از سمور و حریر بیزارم

شماره ۳: دلم از قال و قیل گشته ملول

شماره ۴: یکدمک با خود آ، ببین چه کسی

شماره ۵: دلا تا به کی، از در دوست دوری

شماره ۶: ای نسیم صبح، خوشبو می‌رسی

شماره ۷: روح بخشی، ای نسیم صبحدم

شماره ۸: چه خوش بودی اربادهٔ کهنه سال

شماره ۹: راه مقصد دور و پای سعی لنگ

شماره ۱۰: عادت ما نیست، رنجیدن ز کس

شماره ۱۱ - در نکوهش کسی که اوقات خویش را به مطالعهٔ کتب پردازد و از مبداء غافل ماند: خدمت مولوی، چه صبح و چه شام