گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ازرقی هروی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «سخت بیکبار گران بار کرد» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

ب
ت
د
م
ه

شماره ۱: خدایگانا ، مهمان بنده بودستند - تنی دو ، دوش ، بنقل و نبید ورود و کباب

شماره ۲: مهترا ، هر چند شعرم زان هر شاعر بهست - تا توانستم نکردم من ز شعری اکتساب

شماره ۳: گرچه ما از جزغ نیاساییم - جان پاکت ز غم بیاسوده است

شماره ۴: منت تو گردن من بنده را - سخت بیکبار گران بار کرد

شماره ۵: گوشه ای از جهان گرفتستی - تا ترا از جهان فراغ بود

شماره ۶: اختلاف مزاج تو خوش خوش - ارغوان تو زعفران کردند

شماره ۷: گر شاه جهان قصۀ من بنده بخواند - زین قصه همی حالت من بنده بداند

شماره ۸: قطعۀ مدح مرا چون دل و چون دیدۀ خویش - از پی فخر بدارند بزرگان عجم

شماره ۹: اگر چه نرگس دان ها ز سیم و زر سازند - برای نرگس هم خاک نرگسستان به

sunny dark_mode