گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عطار نیشابوری
عطار » نزهت الاحباب
 

دیباچه

بسم الله الرحمن الرحیم

غزل

بردن صبا نامۀ بلبل پیش گل وعاشق شدن او

غزل

بردن صبا نامۀ گل به پیش بلبل و نیاز بلبل بحضرت گل

آمدن قمری نزد بلبل و غمازی او از گل

نومیدی بلبل از گل و رفتن او از باغ به بیوفائی گل

غزل

ندامت گل از استعفاء خود و بخشیدن بزاری بلبل

غزل

ادامه

آوردن باد صبا مژدۀ بلبل از گل و بر سر پیمان آمدن او

پشیمان شدن بلبل از عمر ضایع و در غفلت گذراندن

شکایت گل از بلبل به پیش باد صبا و عشق او بغیر

آوردن باد صبا بلبل را بنزد گل و وصال ایشان باهم

آمدن باغبان در بوستان و چیدن گلها و نومید شدن بلبل

غزل

غزل

نالیدن بلبل در فراق گل

حکایت

در مناجات و ختم کتاب