گنجور

 
امیر معزی نیشابوری
 

ازگل همی نگارم سنبل برآورد

هرگز گلی که دید که سنبل برآورد

برگل هر آنچه آورد از سنبل آن نگار

نغز آورد جو خویستن و دلبر آورد

دارد به توده عنبر و دارد به رشته دُرّ

باروی خوب هر دو همی درخور آورد

دریاست روی خوبش و دریا هر آینه

هم در پاک زاید و هم عنبر آورد

غَوّاص‌ گشت عشقش و هر روز و هر شبی

از دل به راه دیده همی گوهر آورد

گوهر ز قعر آب برآرند و عشق او

گوهر همی ز شعلهٔ آتش برآورد

از چهره هر زمان بنماید گلی دگر

وز خنده هر زمان شکری دیگر آورد

گر مردمان به شکر و گل درد دل برند

او درد دل مرا زگل و شکر آورد

چون درکمند یافتهٔ او زنم دو دست

تاب از کمند بافته در عرعر آورد

گوید بر آورم به خط دوستیت سر

سر بر نهم به‌پایش اگر سر برآورد

زلفش رسن شدست و قدم چنبر رسن

گرچه دراز سر به‌سوی چنبر آورد

هر روز بامداد که دارد سر صبوح

وز میکده به بزم می و ساغر آورد

ایدون گمان برم که همی آید از بهشت

وآن سرخ لب میی چو می‌کوثر آورد

یا حور در عقیق همی شربت رحیق

پیش نصیر ملت پیغمبر آورد

میر اجل مؤیّد ملک آنکه دولتش

گر خواهد از فلک به زمین اختر آورد

فرخ شهاب دین‌که مظفر شود به عزم

گر روز رزم روی به صد لشکر آورد

در لطف جوهرش متحیر شود همی

آنکس که صحبت عَرَض و جوهر آورد

جودش دعای عیسی مریم بود از آنک

جان شده همی به سوی پیکر آورد

مهرش به عفو از آذر آب آورد همی

کینش همی به خشم ز آب آذر آورد

وصف نشان رزم‌گَهش در دل عدو

سهم‌ و نهیب عرصه گه محشرآورد

رخنه‌کند به دولت و پاره‌کند به‌عزم

گر روی سوی بارهٔ اسکندر آورد

کرده ز بیم روی دلیران به رنگ زرد

چون او به رزم حملهٔ زال زر آورد

در هر زمان حسد برد از معجر و حریر

خصمی‌ که پیش او زره و مِغفر آورد

خصما‌نش‌ را طلایهٔ مالک زهاویه

در دیده و جگر شرر و اخگر آورد

کاریز خون زدیدهٔ دشمن کند روان

هر گه که دست را به‌سوی خنجر آورد

از رنگ خون دشمن و از رنگ خنجرش

گویی همی شقایق و نیلوفر آورد

ای جودپروری‌ که تو را هر زمان ز چرخ

دولت یکی بشارت جان پرور آورد

نشگفت اگر ز بهر ستایشگران تو

روح‌الامین ز خُلد برین منبر آورد

باد قضا سفینهٔ امید خلق را

در بحر فتنه گرچه همی منکر آورد

از غرق ایمن است‌ که عزم تو هر زمان

از عصمت خدای یکی لنگر آورد

نسل نظام ملک به کردار دفتری است

کاقبال نکته‌ها همه زان دفتر آورد

لیکن بود نتیجهٔ رای صواب تو

هر نکته ‌کان نکوتر و زیباتر آورد

آن ‌کاو همی به قلعهٔ خیبر زند مثل

واندر مثل همی سخن از حیدر آورد

از تو همی حکایت حیدر کند به جنگ

در سیستان همی خبر از خیبر آورد

گر حاجب تو تاختن آرد سوی عزیز

ور چاوش تو روی سوی قیصر آورد

آن آورد بر اشتر مهد عزیز مصر

وین تاج و تخت قیصر بر استر آورد

هر کس‌ که جفت او پسری زاید از شکم

در خانه سور و شادی و رامشگر آورد

رامشگر آورند همی دشمنان تو

هرکس که زوجشان ز شکم دختر آورد

در اصل باطل است حسود تو پس چرا

از خویشتن همی شرف و مفخر اورد

نشناسد آن که بهره نیابد ز روشنی

آن کس که کوری از شکم مادر آورد

مندیش از آنکه خیره سری از مخالفانت

مکر و فریب سازد و سر درسر آورد

ایدر تو شاد باش‌ که وهم تو تانه دیر

در بند و سلسله همه را اندر آورد

ای سروری که شخص جمال و کمال را

عقل از مدایح تو همی زیور اورد

مداح تو چو جلوه‌کند نقش آزری

در وقت معجزهٔ پسر ازر اورد

کاندر میان آتش خاطر ز مدح تو

نسرین و یاسمین و گل و مجمر آورد

فخر آورم همی ز سم اسب تو چنانک

عیسی پرست فخر ز سمّ خر آورد

آورده‌ام به حضرت تو محضری چنانک

مرد صلاح پیشه سوی داور آورد

باشد همیشه بر صفت نیک محضری

هر کاو به حضرت تو چنین محضر آورد

تا ماه رخت خویش برد سوی باختر

تا آفتاب رخت سوی خاور آورد

بادی چنانکه گردون از ماه و آفتاب

بر دست و بر سرت قدح و افسر آورد

پاینده باد عمر تو تا چرخ ملک را

دولت ز خامهٔ تو خط محور آورد

نامت به هفت ‌کشور عالم رسیده باد

تا دولت تو روی به هر کشور آورد

mouse با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

format_list_numbered_rtl حذف شماره‌ها | وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) | search شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | linkرونوشت نشانی | content_copyرونوشت متن | share

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

music_note معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

photo_camera پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، support راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.