گنجور

حاشیه‌ها

 

beyte dowvom, messra dowvom:
Ghobare Khake Ou Ma Ra Pasand Ast

پاسخ: صورت حاضر هم درست به نظر می‌رسد، لطفاً اگر از روی نسخه‌ی معتبر مورد جایگزین را پیشنهاد می‌کنید بفرمایید تا جایگزین شود.

Anonymous در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۵:۴۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳


“” تو ختایی بچه ای از تو خطا نیست عجب “”

صحیح تر است

ختایی به معنی از اهالی ختن است
لذا ختایی در ابتدای مصرع با “”ت”" صحیح تر است
و با “”ط”" صحیح نیست.

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

سید علی انجو در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۲:۴۳ دربارهٔ غزل ۲۵۰


از آنجا که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند، عرض می شود که در بیت ۲۱ به جای «ار»، «او» درست است و نیز به جای «شاد روان»، «شادُروان». به گمانم اینجا فرصت خوبی برای اصلاح غلط های تایپی اشعار است.

پاسخ: با تشکر و عرض ارادت، دو غلط اشاره شده تصحیح شدند.

پویا در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۴۲ دربارهٔ شمارهٔ ۱۶۸ - هنگام عبور از مداین و دیدن طاق کسری


موضوع : وزن شعر

فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

رسته در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۵۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵


موضوع : وزن شعر

مطابق تقطیع خطیب رهبر:

فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

رسته در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۴۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۶


موضوع : وزن شعر

مطابق تقطیع خطیب رهبر:

فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

رسته در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۳۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۶۸


موضوع : غلط رسم الخط

بیت ۴

غلط : نامه
درست : نامه ی

غلط : خامه
درست : خامه ی
( هر دو مطابق نسخه ی قزوینی چنین است که پیشنهاد شد)

پاسخ: با تشکر، به صورت «خامه‌ای» و «نامه‌ای» تصحیح شد. در رسم‌الخط بعضی چاپهای تصحیح قزوینی-غنی «ای» را به صورت «ی» نوشته‌اند، مثلاً در بعضی از چاپها تمامی «ای»های آخر غزل «ای که با سلسله‌ی زلف دراز آمده‌ای» به صورت «ی» (آمده‌ی) درج شده‌اند که مقصود همان «ای» است. روی همین حساب، چاپ در دسترس شما نیز احتمالاً همین رسم‌الخط را رعایت کرده است.

رسته در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۳۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۶۸


موضوع: غلط املایی

بیت : ۷

غلط: مردت ( با توجه به وزن شعر به نظز غلط می رسد.)

درست : ؟
شاید “مردمت” درست باشد. ( دیوان اوحدی را در دست رس ندارم).

رسته در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۴:۳۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳


موضوع : غلط املایی
بیت ۱

غلط : کدمی
درست : کآدمی
یا
که آدمی

پاسخ: با تشکر، به صورت «کآدمی» تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۴۳ دربارهٔ بخش ۱۵ - گفتار اندر ثمره جوانمردی


موضوع: غلط املایی
بیت ۱

غلط : بیان
درست : بیابان

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۳۶ دربارهٔ بخش ۱۱ - حکایت


this is the most beutiful poem i have ever heard. ground shaking

nezam در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱:۵۵ دربارهٔ شمارهٔ ۱۶۸ - هنگام عبور از مداین و دیدن طاق کسری


مرد در این مصرع اول غزل از بار معنایی بسیار ظریفی برخوردار می باشد.باید توجه داشت که در این بیت صفت مرد به معنای مردانکی و جنسیت نیست و این غزل اصلا دارای بار مردسالاری نمی باشد .مردانگی یکی از خصوصیاتی منحصر به انسانهای کامل در تصوف می باشد.معنای کلمه مرد در این مصرع به معنای کامل بودن کسی است که در عشق و عشق ورزی همه وجود را فدا می کند و تبدیل به یک انسان کامل می شود .این مصرع توسط مولانا شناس فقیدرفیق عبدالله به خوبی به انگلیسی ترجمه شده است .your eyes must complete their course of love.امیدوارم در معنای این غزل توجه کافی صورت بگیرد تا اشباهی در برداشت از این غزل رخ ندهد.

وحید در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱:۰۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۸۶۵


در بیت آخر منظور از “شاه رخ ” یک اصطلاح شطرنج است که امروز به آن “قلعه رفتن” می گویند. که حرکت همزمان شاه و رخ است که این دو حرکت، یک حرکت به شمار می آید.

بزرگمهر وزیری در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۳۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۴


برعکس ، یه آدم فوق العاده و استثنایی ام. اینم نه اینکه خودم گفته باشم ها . نه ، بازم اتفاقا خودم نمیدونستم دوستام بهم گفتم . بعد اِنقد گفتن و گفتن که من کم کم باورم شد .

Gassy در تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۲۷ دربارهٔ شمارهٔ ۲۳


با عرض سلام…
(بیست مصباح از یک)، چنین تصحیح شود: (بیست مصباح از یکی).
سربلند باشید.

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

محمدعلی خرد در تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۱۰ دربارهٔ بخش ۸۴ - منادی کردن سید ملک ترمد کی هر کی در سه یا چهار روز به سمرقند رود به فلان مهم خلعت و اسپ و غلام و کنیزک و چندین زر دهم و شنیدن دلقک خبر این منادی در ده و آمدن به اولاقی نزد شاه کی من باری نتوانم رفتن


با درود مجدد. در مصرع دوم بیت اول آمده است: لاغر صفتان زشت خو را نکشند ، این مصرع تا جائیکه من بیاد دارم ولی نسخه چاپی آن در اختیارم نیست، چنین بوده است: روبَه صفتان زشت خو را نکشند.
بامید آینده ای بهتر

پاسخ: با تشکر، متن مطابق نظر شما تصحیح شد.

عنایت الفت در تاریخ ۵ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۱۶ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۰۹


چند غزل دیگر حذف شده در این نسخه. لطفآ LINK را دنبال کنید. .
.
.

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh3229/
.
.
چند غزل دیگر حذف شده در این نسخه. لطفآ LINK را دنبال کنید. .
.
.

گمنام در تاریخ ۵ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۹:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱


این غزل در نسخه سنگی چاپ هندوستان وجود دارد ولی در مجموعه گنجور نست. لذا در حاشیه درج شد.

.
.

ای مرغ خوش الحان بخوان الّله مولانا علی . . . . تسبیح خود کن بر زبان الّله مولانا علی
خواهی که یابی زندگی بشتاب اندر بندگی. . . . تا بخشدت زیبندگی الّله مولانا علی
اسمش عظیم و اعظم است غفران و فرد و عادل است. . . . مولا و حق آدم است الّله مولانا علی
خواهی که یابی زو نشان جان در ره او بر فشان. . . . کو جان دهست و جانستان الّله مولانا علی
سبحان حی لا ینام پیدا از او هر صبح و شام. . . . حج و نماز است و صیام الّله مولانا علی
رزاق رزق بندگان مطلوب جمله طالبان. . . . مأمور امر کن فکان الّله مولانا علی
سلطان بس مثل و نظیر پروردگار بی وزیر. . . . دارندۀ برنا و پیر الّله مولانا علی
دارندۀ لوح و قلم پیدا کن خلق از عدم. . . . میر عرب فخر عجم الّله مولانا علی
سر دفتر هر انجمن علامه مصر و یمن. . . . آن پر دل دشمن فکن الّله مولانا علی
مجموع قرآن مدحتش حمد وثنا و عزتش. . . . نام بزرگی خدمتش الّله مولانا علی
هم مؤمنان و مؤمنات وحش و طیور و هم نبات. . . . مقصود کل کائنات الّله مولانا علی
اشجار وکوه و بحر وبر هم آسمان اندر نظر. . . . تسبیح گویندش بفر الّله مولانا علی
در بندگی میبند کمر اندر طلب میرو بسر. . . . حوش هادی است و راهبر الّله مولانا علی
کر عاشقی و راه بین غره مشو خود را مبین. . . . وانگه ز جان و دل کزین الّله مولانا علی
ای بنده شیرین زبان از دیو اگر خواهی امان. . . . هر دم بر آور تو ز جان الّله مولانا علی
ای شمس دین جانباز جان در معانی بر فشان. . . . تا آیدت در گوش جان الّله مولانا علی
خواهی که یابی زو نشان جان در ره او بر فشان. . . . کو جان دهست و جانستان الّله مولانا علی

گمنام در تاریخ ۵ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۹:۱۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۲۲۹


حاشیه‌ها

گمنام در تاریخ ۵ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۱۳ دربارهٔ بخش ۲ - عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او


سر آغاز

گمنام در تاریخ ۵ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۱۱ دربارهٔ بخش ۲ - عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او


[صفحهٔ اول] … [۳۵۱۱] [۳۵۱۲] [۳۵۱۳] [۳۵۱۴] [۳۵۱۵] … [صفحهٔ آخر]