گنجور

حاشیه‌ها

 

ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
جان و دل و جام و جامه پر دُرد شراب
.
فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
آسوده ز باد و خاک و از آتش و آب
.
ترانه های خیام
صادق هدایت
.
بتظر میرسد که این ورژن صحیح تر باشد. چون در رهن شراب بودن یعنی اسیر شراب بودن و چاره ای جز آن نداشتن. اما جام پر دُرد شراب بسیار به آنجه که خیام از آن لذت می برد و انتخاب خود اوست نزدیکتر است

پاسخ:
با تشکر، رباعی را بر اساس نسخهٔ فروغی بازنویسی کردیم که شبیه نقل شماست.

هومن در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۹:۰۴ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۶


چون عهده نمی شود کسی فردا را
حالی خوش دار این دل پر سودا را
.
می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را
.

ترانه های خیام
نوشته صادق هدایت
لطفا تصحیح شود
.
.

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

هومن در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۸:۵۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۲


mesraje dowome beide shashom(nabogresad)1

پاسخ: «بنگریزد» صحیح است، نمونه‌های مشابه ب+ن+فعل مضارع را در اشعار شاعران کهن می‌توان دید.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۶


m2 b1(janra batan)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۱۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۲


mesraje awale beide panjom(daira mara)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۱۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۱


mesraje awale beide shashom(golewasl)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۵۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۰


mesraje dowome beide panjom(delgom)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۳۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۳


mesraje dowome beide dowom tas heh shawad

پاسخ: فعلاً «کو بر من رود نامه به یار من برد» را با پیشنهاد حدسی «کو بر من بیاید و نامه به یار من برد» جایگزین کردیم تا صحیحش را دوستان به ما اعلام کنند.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۲


dar mesraje awale beide shashom(hama)sajed ast
mesraje dowome bei hashtom(dame bakarbedarad dame sekarebarad)tahrirshawad

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۱


mesraje awale beide panjom(jakdam osharatekon)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۰


as m1 b2 (ke)bajad hasf shawad
m2b4(in sohdforoshan)2

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۲۷


m1 b5 (hama shab)1
m1 b7(har aina)2
m1 b10(darinhal)3

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۰۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۲۵


بیت سوم مصرع دوم سپهسالار جمع انبیا را درست است لطفا اصلاح فرمایید

پاسخ: با تشکر، به نظر می‌رسد پیشنهاد شما نقل از نسخه‌ای متفاوت باشد. در حاشیه باقی گذاشتیم.

عیسی سجادی از شوشتر در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۴۰ دربارهٔ بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم


as m1 b1 (to)bajad hasf gardad
as m1 b3(dar)bajad hasf gardad

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۲۳


بیت ۱۳ که کار امد برون از قالب تنگ +کلیدی بر گشاید اهن از سنگ درست است همچنین بیت ۲۳ دلم چون دید دولت را هم اواز درست است لطفا اصلاح فرمایید

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

عیسی سجادی از شوشتر در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۲۰ دربارهٔ بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب


m2 b7 (tscho ashk mardome tschashme khodam)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۰۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۱۲


beide panjom kamelan naqes ast

پاسخ: منتظر اعلام صورت درست بیت ۵ از دوستان می‌مانیم.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۰۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۱۱


بیت ۲۱با میم درست است نسخه خطی درختیار دارم مصرع دوم قلم در کش کزین بسیار دارم درست است بامیم وزن تکمیل میشود

پاسخ: با توجه به تحقیق شما «بسیار» را با «بسیارم» جایگزین کردیم.

عیسی سجادی از شوشتر در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۵۷ دربارهٔ بخش ۴ - آمرزش خواستن


همانطورکه میدانیم عمر “وحشی “کفاف به پایان رساندن این مثنوی زیبا را نداد و بعدها “وصال شیرازی” آن را به اتمام رساند

نگین شکروی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۵۰ دربارهٔ امتحان کردن شیرین فرهاد را در عشق


چندین سال قبل سنگ مرمر بزرگی راازمیان خاکسترهای گلخن یزد بیرون آوردند که این غزل زیبا برآن نقش شده بودوبنایی آنجا به یادگار این شاعر بزرگ ساخته شد

نگین شکروی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۳۶ دربارهٔ غزل ۲۴۲


[صفحهٔ اول] … [۳۵۱۰] [۳۵۱۱] [۳۵۱۲] [۳۵۱۳] [۳۵۱۴] … [صفحهٔ آخر]