گنجور

حاشیه‌ها

 

mesraje awale beide tschharom(shauqam afsunshodo aramkamo sabr)1
mesraje dowome beide haftom(hama dar eshqfesud)2

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰۱


mesraje awale beide akhir(marde salnman)1

پاسخ: «مرد ز سلمان» با «مرد سلمان» جایگزین شد. اما به نظرم «مرد» باید «mord» خوانده شود در آن مصرع.

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۹۷


inghasal takmilnest wa ba ghasale qabli moqajesa shawad

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۹۲


mesraje dowome beide haftom(gartschebini)1

پاسخ: به نظرم متن (آنچه بینی) می‌تواند صحیح باشد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۵۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۹۰


mesraje awale beide nohom(hamdamam)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۳۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۸۸


mesraje awale beide sowom(lekbas)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۳۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۸۷


mesraje dowome beide tschharo(barad barjaish benshanad)1

پاسخ: «برد جاییش بنشاند» به نظر بدون اشکال می‌رسد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۱۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۸۱


takojabad

پاسخ: طبق پیشنهاد شما، در مصرع اول «گردی» با «بادی» جایگزین شد و غلط مصرع دوم نیز تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۴۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۹


mesraje awale beide akhir(takojabade)wa mesraje dowomr haminbeid(bardida benshanad)2

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۹


mesraje dowome beide akhir(hamtscho salman)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۳۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۸


mesraje dowome beide shashom eshkaldarad

پاسخ: موقتاً با جایگزینی «پیچید» با «بپیچید» مشکل را حل کردیم، تا درستش چه باشد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۳۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۶


mesraje dowome beide sowom(asdeldarest tajan)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۲۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۵


غلط

ز دست جم جهان انگشتری برد
(ندادم ) دیو ره زد، یا پری برد؟

صحیح

ز دست جم جهان انگشتری برد
ندانم دیو ره زد، یا پری برد؟


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

ساوجی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۵۸ دربارهٔ بخش ۱۹ - آگاهی فغفور شاه از حال جمشید


beide panjom eshkaldarad man inast(sosekeraft barsare)
(khodkist anke darsare basare)

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۰


در یکی از تصحیحات به جای کلمه “دوای” در مصرع دوم از بیت ما قبل آخر “نشان” آمده که ظاهرا هم خوش آوا تر و هم خوش معنا تر است.

با سپاس

پاسخ: در حاشیهٔ نسخهٔ قزوینی ذیل «دوای» آمده: چنین است در جمیع نسخ خطی نزد اینجانب بدون استثناء، نسخ چاپی: گواه.

حسام در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۲۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۵۳


فیلم دل شکسته رو که دیدم خیلی دوست داشتم این ابیات رو پیدا کنم.
بر سنگ فتاده خوار چون گل
سنگ دگرش فتاده بر دل
صافی تن او چو درد گشته
در زیر دو سنگ خرد گشته

سونیا در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۴۴ دربارهٔ بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی


اول ممنون واسه سایت خوبتون
من خیلی خوب مفهوم ترنج رو در مصرعهای اول متوجه نمی شم، کسی میدونهیه کم توضیح بده!

سونیا در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۶ دربارهٔ بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر


mesraje awale tschharom(bardaro dambadam)msraje dowome beide panjom(sadaje gofto)2

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۶۸


beide panjom eshkaldarad
peshnehade man(sudekeraft barsare basare shauqema)(khodkist anke dar sare basarema nashod)mebashad

پاسخ: «بس که رفت سر بازار شوق ما-خود کیست که در سر بازار ما نشد» با پیشنهاد شما جایگزین شد. هر چند اشکال به نظرم هنوز باقی است و باید با منبع مقابله شود.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۵۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۰


mesraje dowome beide sowom(barbuje khoshat ruje hawa)mesraje awalede haftom(eidelmaro)

پاسخ: با تشکر، مطابق پیشنهاد شما در مورد اول «تو» با «خوشت» جایگزین شد. در مورد دوم هم طبق فرموده عمل شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۴۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۶۹


[صفحهٔ اول] … [۳۵۱۳] [۳۵۱۴] [۳۵۱۵] [۳۵۱۶] [۳۵۱۷] … [صفحهٔ آخر]