گنجور

حاشیه‌ها

 

خدا بیامورزد استاد را که با مهارت بی نظیر خود همگان را شریک درد عشق خود کرده اند

مهدی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۱۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا


دل بر این پیره زن عشوه گر دهر نبندید کین عروسیست که در عقد بسی داماد است این حقر از عاشقان شعر استاد هستم و بخصوص این غزل بسیار زیبا چون در جوانی بسیار غم ها چشیده ام

مهدی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۰۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸ - در راه زندگانی


پریر یعنی دیروز و به لری هنوز میگوییم پریر یا دوش که پهلوی هستند

امین کیخا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۲ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۸


استاد من جناب شعبانی هدف گنجور اصلاح همین مصرع ها ست

امین کیخا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۱ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۸


سلام
وزن این شعر را درست نوشته اید؟
اکثر بیت ها با هجای کشیده شروع می شود چه طور وزنش را با هجای کوتاه شروع کردین؟

صبا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۶ دربارهٔ غزل ۱۲۵


از بیت پنجم ترتیب مصراع ها آشفته شده.

علی قیدی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۸۹


سلام
شعر نوشته شده در پایان نثر در واقع دو شعر مجزای دوبیتی است که در حاشیه نوشت آقای سعید ابراهیم آمده است متاسفانه شما دو شعر رو رو یکی کردید

رضا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۴ دربارهٔ حکایت شمارهٔ ۱


لطفاً در نوشتن مصاریع دقت کنید که بیت اول از نظر وزن درست نیست ، شاید چنین باشد ” در مرو پرپر لاله ای را انگیخت/دی نیلوفری به بلخ در آب گریخت”

شعبانی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۹ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۸


در مصراع اول با توجه به وزن شعر چون درست است .و شعر اشاره به خون گرفتن و حجامت دارد و کان بلور استعاره تنی سفید و شاخ مرجان استعاره از خون می باشد .

شعبانی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۰ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۷


اگر بخواهیم کثیف را به کار ببریم باید بنویسیم کسیف

امین کیخا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۵


Sepsis انگلیسی همریشه سپست است و پلشت و فرخچ هم همین معنی را میدهند اما از میان این همه لغت امروز کثیف را به کار می بریم که نه فارسی است نه عربی ، به عربی کثیف یعنی غلیظ و ضد لطیف است ، بجای مدفوع به راحتی می شود گفت پلیدی ، چنانچه در مقالات شمس این طور به کار رفته است

امین کیخا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۵


با پوزش فژگند پلید و چرکین است ولی برای بوی دهان هم به کار می رود ، دیگر لغات پلخش ، پلید و سپست هستند همه معنی فژ گند .

امین کیخا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۵


نکهت بوی خوش می شود ولی فردوسی هم انرا به کار برده است و بجای بوی دهان که بوی بدی است بوی بد به فارسی فژ گند می شود خود فژ هم معنی بد می دهد

امین کیخا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۵


نه مخالفم زار همان معنی بیچاره را میدهد
معنی های دیگری هم دارد یکی همراه نزار میاید و دیگری در شعر مولانا با زیر امده گفته که زیر و زارم که شفیع کدکنی در تفسیر ان داستانی دارد

امین کیخا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۱ دربارهٔ الحکایه و التمثیل


اگر این شعر هم در مقام حضرت ختمی مرتبت نباشد جانم به قربانش اما درود به کسی که تعصب و توزش پیش نگیرد و با انانکه مثل ما فکر نمی کنند سخت گیری نکند که مهربانی و بزرگواری و برتابیدن دیگران بنیادی است که نمی شود انرا نادیده گرفت و تند روی چهره پاک ختمی مرتبت جانم و جان فرزندانم به قربانش را تیره می نماید درود به مومن بزرگوار به درستکار درون بین و مدارای با مردم و کمتر ازاری و بیش بخشی

امین کیخا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۶۷


در شان ختمی مرتبت سروده شده

مریم در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۶۷


ساده جانم من بیفزایم که قبا پهلویست و در اصل کباک بوده است ، درود به نازکی دیدگاهت

امین کیخا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۵ دربارهٔ غزل ۲۷۷


اگر همه نیکو سخنان پارسی گو اینجا کهتری خود باز گویند سزد پیش این شیرین سخن ، نو جوان که بودم به دبیرمان گفتم که بهترین سجع را شیخ جوینی نوشته و سعدی هم نیکو نوشته است ومن سال سوم دبیرستان بودم دبیرمان نگاهی کرد گفت هر چند تو در نو جوانی کتاب جوینی را خوانده ای اما باید کسی که أدب به سعدی گذاشتن را ندارند نمره نگیرد . ان روز گذشت و من بالیدم و حالا می دانم سعدی شیرین سخن دردانه دریست و شیخ جوینی نان به نرخ روز خور مغول ها بوده است و البته روان می نوشته است اما او اشکارا از تنها پسر خوارزمشاه یعنی سلطان جلال الدین که مردانه و دلیر با مغولان گجسته جنگید بد می گفته است و زبان روانی که بد مردم و کشور خود را بگوید خفه به .

امین کیخا در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۲ دربارهٔ غزل ۲۷۸


دربیت ششم، یاغی درست‌تر می‌نماید تا باغی

ساده در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۰ دربارهٔ غزل ۱۹


بله درسته، از مولاناست

ساده در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۸ دربارهٔ غزل ۲۷۷


[صفحهٔ اول] … [۳۵۱۳] [۳۵۱۴] [۳۵۱۵] [۳۵۱۶] [۳۵۱۷] … [صفحهٔ آخر]