گنجور

حاشیه‌ها

 

بادرودوسپاس فراوان
کلمه ی صد به صورت سد قابل نوشتن است و هردو یکی است.در بیشتر فرهنگ های فارسی میتوانید مشاهده فرمایید

نگین شکروی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۹:۲۷ دربارهٔ غزل ۲۲


در مصرع دوم ازبیت اول باید نوشت..
صد بوسهی مهر بر جبین میزندش

با سپاس

پاسخ: با تشکر، نسخه‏ی تصحیحی «محمدعلی فروغی/قاسم غنی» همین است (…صد ز مهر …)، به همین لحاظ تغییری اعمال نشد.

کامیار در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۱۰ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۵


power of now

Anonymous در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۹:۰۸ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۲۱


در اولین مصرع «چون» با «چو» جایگزین شد.

حمیدرضا در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۲۳ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۳


در اولین مصرع «تکلیف» با «تکلف» جایگزین شد (حدسی).

حمیدرضا در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۱۸ دربارهٔ شمارهٔ ۳۶۴ - در نصیحت


@کیانوش:
نحوه‏ی نگارش «تر سایی» را درست کردم، اما به نظرم «لب تر سایی» هم درست می‏تواند باشد به شرط آن که را «لب» را به «تر» نچسبانید و بعد از خواندن «لب ِ» مکث داشته باشید (در واقع «لب ِ» را مانند «لبی» بخوانید).

حمیدرضا در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۲۲:۰۷ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۷۱۴


این رباعی منسوب به خیام هست نه ابوسعید

کیانوش در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۹:۰۹ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۶۵۰


سلام
وزن مصرع چهارم موزون نیست…باید ودرایش بشه “لبی تر سایی”
ممنون

کیانوش در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۸:۵۷ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۷۱۴


تصور می کنم کامیار و داریوش استناد به متن آواز استاد شجریان میکنند که گل خیر آشنایی دچار تحریف آوایی شده است.

A.SArjmand در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۷:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۹۵


@مژده:
چاپی که من از مواعظ سعدی در اختیار دارم و به تصحیح محمدعلی فروغی است، مطابق با نقل متن است (عقابان می‏درد …). منبع شما چه تصحیحی از کلیات سعدی است؟

حمیدرضا در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۳۹ دربارهٔ غزل ۶۵


@عباس:
در نسخه‏ی قزوینی-غنی همین ثبت شده (آیینه‏ی شاهی)، در پاورقی، نقل نسخه‏ی بدلی هم نیامده. چاپی که من در اختیار دارم واژه‏نامه‏ای دارد که بر اساس یادداشتهای علامه قزوینی تهیه شده و اتفاقاً در آن واژه‏نامه، ترکیب «آیینه‏ی شاهی» هم وجود دارد و در معنی آن آمده:
آیینه‏ی شاهی: یعنی آن دل که آیینه‏ی خدایی دارد.
و به عنوان شاهد همین بیت را آورده.

حمیدرضا در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۳۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۹۰


صورت صحیح مصرع دوم بیت اول:
خاک وجود ما را گرد عدم برآید
صورت صحیح مصرع دوم بیت ماقبل آخر:
گر غم غم تو باشد آن نیز هم برآید

مژده در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۵۷ دربارهٔ غزل ۲۸۳


صورت صحیح بیت دوم اینگونه است:
عقابان تیزچنگالند و بازان آهنین پنجه
تو را باری چنین بهتر که با عصفور بنشینی

مژده در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۳۸ دربارهٔ غزل ۶۵


@شمس الدین.ه:
صورت مورد نظر شما یک رکن «فاعلاتن» نسبت به وزن کل شعر کم دارد در حالی که صورت حاضر با وزن کل شعر مطابقت دارد. بنابراین صورت پیشنهادی شما درست نیست.

حمیدرضا در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۷:۲۹ دربارهٔ غزل ۷۴


در این رباعی اهل بهشت یا جهنم بودن به آفریننده نسبت داده شده واین در نهایت درست است چه اختیار اندک انسانها راهم آفریننده مقدر کرده وهمه اش به او بر میگردد وجالب ایتکه درقرآن هم همه اینها به خدا نسبت داده شده است در مورد اختیارمولوی گوید:
اینکه گوئی این کنم یاآن کنم
این دلیل اختیا ر است ای صنم
واما درمورد شادی نقد ی ونسیه بودن بهشت :
اگر این شادی به معنی آزادی از اسارت غم ها باشد مورد تائید همه اهل معرفت است واصلا به منزله راندن روح بسوی بهشت است
واگر شادی عکی العمل رنجها ی روانی وخود فریبی باشد آنسوی سکه رنج وتقویت کننده آنست واینگونه سرخوشیها لاجرم قابل نفی است ولو دلخوشی به بهشت باشد وخوشگذرانی مورد نظر یک عزیز(م-ب)شکل اول آن باید باشد

ف-ش در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۷:۱۶ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۴۳


دل که آیینه شاهیست غباری دارد

بیت بالا اشتباه درج گردیده است!!!!
و این بیت باید اینگونه نگاشته می‏شد:

دل که آیینه صافیست غباری دارد

عباس در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۵:۱۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۹۰


در مصرع دوم “عشق “دوم و “مرد” دوم زیادی است
صحیح آن چنین است:
چیست عشق و کیست مرد و درد چیست

شمس الدین.ه در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۲۳:۴۷ دربارهٔ غزل ۷۴


موضوع: تصحیح به دون مدرک

مثنوی چاپ نیکلسون در پیش روی من است و بیت ۴۲۳۵ آن چنین است:
از مقامات تبتّل تا فنا
پایه پایه تا ملاقات خدا

ممکن است که نوشته ی آقای مسعود اقالیمی هم مطابق نسخه ی دیگری باشد ولی ایشان منبعی را ذکر نکرده اند و مطابق قاعده ای که خود شما گذاشته اید به دون ذکر منبع نمی بایستی این تصحیح را انجام می دادید.

پاسخ: ممنون! «پله پله» را از متن برداشتم و «پایه پایه» را بازگرداندم. جهت سهولت جستجو و یافته شدن بیت برای کسانی که عبارت معروف «پله پله تا ملاقات خدا» را جستجو می‏کنند «پله پله» را به صورت عبارت جایگزین باقی گذاشتم.

رسته در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۰۱ دربارهٔ بخش ۲۰۲ - ذکرخیال بد اندیشیدن قاصر فهمان


در مصرع ششم “به هر “اشتباه و” بهر “با قتح” با “صحیح است .یعنی از بهرصید پشه تو را طعن میکنند .بهر صید پشه دنباله مصرع قبل است .

در مصرع هشتم ویرگول باید بعد از “بر گذر نه دام “باشد نه بعد از “نه”. یعنی بر گذر گاه باز دام نه

پاسخ: با تشکر، تصحیحات لازم مطابق فرموده اعمال شد.

شمس الدین در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۴:۰۱ دربارهٔ غزل ۹


در مصرع ششم “به هر “اشتباه و “بهر” با قتح” با” صحیح است.و در مصرع هشتم ویرگول باید بعد از “نه دام “باشد نه بعد از بر گذر .

مصرع هشتم یعنی در راه گذار دام را برای مرغ اسمان…

و مصرع ششم یعنی از” بهر صید پشه “دنباله مصراع قبل است .تو را از بهر صید پشه طعن میکنند

شمس الدین در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۴۰ دربارهٔ غزل ۹


[صفحهٔ اول] … [۳۴۵۱] [۳۴۵۲] [۳۴۵۳] [۳۴۵۴] [۳۴۵۵] … [صفحهٔ آخر]