گنجور

حاشیه‌ها

 

بیت: ۳

غلط: گیر ور از

درست: گیر و راز

دلیل : تایپی

بیت: ۶

غلط: کافر

درست: کافور

دلیل : تایپی

بیت: ۶

غلط: اب

درست: آب

دلیل : تایپی


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۱۴ دربارهٔ بسم الله الرحمن الرحیم


با عرض سلام و خسته نباشید :
این که مفهوم ودریافتم از این شعر چیست مهم نیست . مهم آن است که بزرگوارانی چون شما
در شکوه و گسترش ادب پارسی کوشا هستید و
نگاه غریبانه واین که در جامعه ی امروز ایران به دانشجویان این رشته وحتی بزرگان این عرصه توجهی نمی شود ودر بعضی دانشگاه ها رشته زبان وادب پارسی بری ارتقای درجه وافزایش حقوق به دوستان پیشنهاد می کنند و از ارزش رشته ای که ابتدا باید هنرمند باشی تا بدان وارد شوی کاسته می شود ونتیجه آن می شود که بعضی افراد که کارشناسی این رشته رادارند یک شعر حافظ را هم نمی توانند درست بخوانند. باز هم تشکر از شما ودیگر عزیزانی که در طراحی سایت های ادبی کوشا هستید و پاسدار زبان وهنر ایرانی هستید.

محمد در تاریخ ۴ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۸:۳۸ دربارهٔ بخش ۱ - نان و حلوا


سلام
فکر کنم در «پرده‌ی دلکش بزن ای یار دلنشین» به جای یار باید تار نوشته شود. با توجه به متنی که من در یک کتاب دیدم.

شایان در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۳۲ دربارهٔ تصنیف مرغ سحر


چه زیبا اوضاع کنونی ایران را حافظ برایم تعبیر می کند، آن جا که چنین زیبا می گوید:
بس تجربه کردیم در این دیر مکافات
با دردکشان هر که درافتاد برافتاد

احسان شریعتی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۴۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۱۰


بیت ۵ مصرع دوم طلب ، طب نوشته شده است

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

علی کلیبر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۹:۵۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۰۱


این رباعی فوق العاده حکیم را استاد شجریان در مراسم تدفین استاد عبادی بدون میکروفن خواندن، تا باز هم ی شعر فوق العاده را با یک صدای فوق العاده بشنویم.

پدرام در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۵۵ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۹۵


در بیت ششم کلمه سد صحیح بنظر نمیآید کلمه صحیح صد میباشد

پاسخ: تصحیح شد.

حسین بحرینیان در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۱۴ دربارهٔ غزل ۳


بیت: ۶
غلط: رآنی
درست: رانی

بیت: ۳۲
غلط: جنایی
درست: ؟

بیت: ۴۸
غلط: بد
درست: بود

بیت: ۵۹
غلط: بروی
درست: برون

بیت: ۸۰
غلط: امس
درست: انس

بیت: ۸۷
غلط: شفات
درست: شفاعت

پاسخ: مورد بیت ۶ عبارتی عربی به نظر می‌رسد و به همین لحاظ تصور می‌کنم رآنی درست باشد. مورد بیت ۳۲ فعلاً به صورت «جنابی» بنا بر قرینه‌ی قافیه تصحیح شد. در باقی موارد مطابق فرموده عمل شد ضمن آن که تصور می‌کنم قافیه‌ی بیت ۸۰ ایراد دارد.

رسته در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۵۵ دربارهٔ در صفت معراج رسول صلی الله علیه و سلم


بیت: ۱۸
غلط: جل
درست: چهل و یا چل

بیت: ۱۰۷
غلط: تفویی
درست: تویی

از بیت ۴۵ تا بیت ۸۶ در همه ی ابیات حرف ” انگشت” امده است . یعنی در ۴۲ بیت پشت سر هم “انگشت ” را التزام کرده است. ( این صنعت را در بدیع التزام می گویند)


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۴۴ دربارهٔ المقاله الثانیه فی نعت رسول الله صلی الله علیه و سلم


بیت : ۴۶
علط : زره ی
درست:ذره

بیت : ۶۴
علط : ز فانت
درست: زفانت

بیت : ۱۱۱
علط : بی‬نیازست
درست: بی نیازیست

بیت: ۱۳۹
غلط: سختی
ظاهرا درست: سخت

بیت: ۱۴۹
غلط: هیچم
درست: هیچیم


پاسخ: مورد اول به صورت «ذره‌ای» تصحیح شد. در باقی موارد مطابق فرموده عمل شد.

رسته در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۷ دربارهٔ المقالة الاولی فی التوحید


بیت:۷۷
علط: چوب هر
درست: چو بهر

بیت های ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ در هم آمیخته است

پاسخ: مورد اول مطابق فرموده تصحیح شد. در مورد به هم ریختگی منبع اولیه هم همین گونه است فعلاً با خالی گذاشتن جای دو مصرع ابیات کامل را جدا کردیم.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۴۲ دربارهٔ ابیات برگزیدهٔ از روایت دوم دیباچۀ الهی نامه از روی نسخه‌های دیگر


بیت: ۲
غلط: کهگفت
درست: که گفت


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۲۹ دربارهٔ (۷) حکایت ابوعلی فارمدی


بیت: ۱۴
علط: بزو
درست: برو

بیت: ۱۶
علط: ز مستان
درست: زمستان


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۲۵ دربارهٔ (۱) حکایت افلاطون و اسکندر


بیت:۱۲
علط: تابش
درست: ز تابش

بیت:۳۵۲
علط: کج
درست: کچ

بیت:۳۹۱
علط: مندارم
درست: من دارم

این طولانی ترین داستانی است که از رابعه نقل شده است . از رابعه فقط بیت هایی پراکنده در جاهای دیگر نقل شده است


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۲۱ دربارهٔ (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او


بیت: ۲۷
علط: چو
درست: ظاهرا باید ” چه” باشد


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۰۰ دربارهٔ (۸) حکایت ابرهیم ادهم در بادیه


بیت:۷
علط: مگر دانید
درست: مگردانید


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۵۷ دربارهٔ (۵) حکایت ایاز و درد چشم او


بیت:۱۱
علط: دوان
درست: دوای


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۴۹ دربارهٔ (۱۱) حکایت ابرهیم علیه السلام


بیت: ۱۴
علط: صادق بودتی
درست: صادق بوده ای

بیت: ۱۴
علط:لایق بودتی
درست: لایق بوده ای


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۳۹ دربارهٔ (۱۱) حکایت مجنون و لیلی


بیت: ۱۷
علط: خدایی
درست: حدایی

تا آنجا که به یاد دارم همین داستان در چهار مقاله ی عروضی سمرقندی آمده است


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۲۷ دربارهٔ (۴) حکایت اصمعی با آن مرد صاحب ضیف و زنگی حادی


بیت:۱۲
علط: قافیه غلط است
درست: ؟


پاسخ: در منبع اولیه همین گونه است، منتظر می‌مانیم از دوستان هر کس به نسخه‌ی چاپی دسترسی دارد درستش را برایمان بنویسد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۰۲ دربارهٔ (۳) حکایت مأمون خلیفه با غلام


[صفحهٔ اول] … [۳۴۵۳] [۳۴۵۴] [۳۴۵۵] [۳۴۵۶] [۳۴۵۷] … [صفحهٔ آخر]