گنجور

حاشیه‌ها

 

mesraje awale beide sowom(mehretoramh)1

پاسخ: «مه» به جای «ماه» وزن را خراب می‌کند.

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۰۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰۵


ضمنا بیت چهارم در مصرع اول نیز همین مورد مشاهده می شود!

پاسخ: مواردی که ذکر کردید می‌توانند واقعاً «چه» بوده باشند. منتظر می‌مانیم دوستان با نسخه‌های معتبر چاپی مقابله کنند.

مجتبی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۱۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۸۰


با سلام فکر میکنم بیت دوم مصرع دوم به جای کلمه چه باید چو باشد!!!

مجتبی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۱۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۸۰


با درودوسپاس فراوان
بیت شانزدهم ” کآفرین می کنند …”صحیح است.
مصراع دوم ازاین بیت در واقع سروده ی سعدی است که میفرماید:
هر متاعی ز معدنی خیزد
شکرازمصروسعدی ازشیراز
همانطور که میدانیم سیف فرغانی ارادتی وافر به سعدی داشت واشعارزیادی درمقام او سروده است .
دراشعار خود نیز گاه کلامی از سعدی بکار برده یا ابیات یا مصرع هایی از وی تضمین کرده است.

پاسخ: غلط املایی که اشاره فرمودید تصحیح شد.

نگین شکروی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۹:۴۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۳


sabanash beshkast

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۳:۴۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳۸


as gardeshe asmanbajad

پاسخ: «بباید» صحیح‌تر است. پیشنهاد شما وزن را خراب می‌کند.

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۴۸ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳۵


asmesraje sowom( khun waja del)hasfshawad
(banasare man behtar khwahadbud agar( del bemanad

پاسخ: در مورد شعر دیگری صحبت می‌کنید؟

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۱۰ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۲۹


mesraje tschharom(nameshonidam)1

پاسخ: «نمی‌نشیند» درست به نظر می‌رسد.

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۵۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۹


mesraje sowom(sohbatat)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۴۱ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳


banasare man beide shashom as in ghasal hasfshawad sera dar ghasale qabli maskur ast

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰۲


mesraje awale beide tschharom(shauqam afsunshodo aramkamo sabr)1
mesraje dowome beide haftom(hama dar eshqfesud)2

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰۱


mesraje awale beide akhir(marde salnman)1

پاسخ: «مرد ز سلمان» با «مرد سلمان» جایگزین شد. اما به نظرم «مرد» باید «mord» خوانده شود در آن مصرع.

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۹۷


inghasal takmilnest wa ba ghasale qabli moqajesa shawad

mareshtani در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۹۲


mesraje dowome beide haftom(gartschebini)1

پاسخ: به نظرم متن (آنچه بینی) می‌تواند صحیح باشد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۵۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۹۰


mesraje awale beide nohom(hamdamam)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۳۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۸۸


mesraje awale beide sowom(lekbas)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۳۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۸۷


mesraje dowome beide tschharo(barad barjaish benshanad)1

پاسخ: «برد جاییش بنشاند» به نظر بدون اشکال می‌رسد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۱۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۸۱


takojabad

پاسخ: طبق پیشنهاد شما، در مصرع اول «گردی» با «بادی» جایگزین شد و غلط مصرع دوم نیز تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۴۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۹


mesraje awale beide akhir(takojabade)wa mesraje dowomr haminbeid(bardida benshanad)2

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۹


mesraje dowome beide akhir(hamtscho salman)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۳۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۸


[صفحهٔ اول] … [۳۴۵۰] [۳۴۵۱] [۳۴۵۲] [۳۴۵۳] [۳۴۵۴] … [صفحهٔ آخر]