گنجور

حاشیه‌ها

 

صورت صحیح مصرع:
مده ای رفیق پندم که نظر بر او فکندم
بصورت زیر است:
مده ای رفیق پندم که بکار درنبندم

پاسخ: با تشکر، از جهت آن که به نظر می‏رسد تفاوت در نقل نسخه‏هاست، جهت جلوگیری از ایجاد یک نقل مختلط نقل متن را باقی گذاشتم و نقل مورد نظر شما را به عنوان نسخه‏ی جایگزین وارد کرد (با بردن نشانگر ماوس روی عبارت «نظر بر او فکندم» نقل جایگزین را می‏بینید).

مژده در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۴۹ دربارهٔ غزل ۶۱۷


مصرع دوم بیت چهارم:
کزین بیشتر سیلاب خونست

پاسخ: جایگزین پیشنهادی شما مشکل وزنی دارد.

مژده در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۴۵ دربارهٔ ترجیع بند در مرثیهٔ سعد بن ابوبکر


کار نایاب جیب خالی عاقبت بی سرنوشت
حال ایران کی نوشت

شاعر رنجور در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۲۲:۳۴ دربارهٔ مستزاد


هو
بروید ای حریفان بکشید یا ر مارا
به من آورید یکدم صنم گریزپارا ..الخ
این غزل عشق وعلاقه زیادمولوی را به شمس تبریزی نشان میدهد شاید گمان رود که این رابطه یکطرفه بوده و فقط مولوی از حضور شمس بهره میبرده ولی درآثاریکه از شمس در دست است اومولوی را”مولانا” خطاب میکرده مثلا گفته “مولانا “چیزی در من دید که استادان من ندیدند ومثلاگفته شده شمس در سئوال از مولانا وپاسخ او نعرهای بزد و بر زمین افتاد
مولوی صلاح الین زر کوب و ضیا ءالحق را هم بسیار ستوده وبیش از هفتاد غزل بنام صلاح ادین دارد وبعضی هم بنام کسی نیست ولی کل دیوان بنام شمس است واصولا ستودن زیاد یاران شیوه مولویست ونباید چندان برداشت اغراق آمیز از بیاناتش در باره شمس داشته باشیم
با این بیان عشق مولوی به شمس چندان غیر عادی و نامفهوم ویکطرفه نباید تلقی شود و اصولا طبیعی است کسیکه عامل تحول دیگری قرارگیرد مورد عشق و احترام زیاد واقع شود والبته در مورد مولوی و شمس ویژگیهائی هم برآن افزوده شده است

ف-ش در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۵۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۶۳


Forgive me for not having Persian Font. To’ seems to be Taa in following vese:
Chon hameh dar eshghe oo mard amadand…Paay taa sar ghargheh-ie dard amadand

baa sepas besyar az talash o kar zibaei keh kardeheid…hamid


پاسخ: با تشکر، تصحیح مطابق فرموده صورت گرفت.

hamid naseri در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۲۳:۳۴ دربارهٔ پاسخ پروانه به پرندگان که او را از سوختن منع می‌کردند


بیت ۴۳

غلط: بندر هاوی
درست: بند رهاوی

بیت ۵۲

غلط :دانه
درست : دانه ی

رسته در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۳۳ دربارهٔ شمارهٔ ۱۸ - مطلع دوم (منطق الطیر)


راجع به بیت ۳۰ و اشاره به «میم کاتبان» این نوشته را بخوانید:
http://mr-torki.ganjoor.net/?p=661

حمیدرضا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۰۷ دربارهٔ شمارهٔ ۲۱۴ - مطلع چهارم


راجع به بیت ۱۹ اینجا را ببینید:
http://mr-torki.ganjoor.net/?p=661

حمیدرضا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۰۵ دربارهٔ شمارهٔ ۲۲۱ - در موعظه و حکمت و مرثیهٔ امام ناصر الدین ابراهیم


راجع به بیت ۴۲ این نوشته را ببینید:
http://mr-torki.ganjoor.net/?p=661

حمیدرضا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۵۱ دربارهٔ بخش ۷۸ - انابت آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و اضطرار کی ای ولی الاظهار تو کن این پنهان را آشکار


راجع به بیت ۲۲ و تعبیر ناداری «الف» و ثروتمندی «شین» این نوشته را ببینید:
http://mr-torki.ganjoor.net/?p=661

حمیدرضا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۴۹ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰ - در مدح سلطان سنجر


راجع به بیت هفتم این نوشته را ببینید:
http://mr-torki.ganjoor.net/?p=661

حمیدرضا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۴۷ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۵


راجع به بیت ۲۹ این مطلب را بخوانید:
http://mr-torki.ganjoor.net/?p=661
در آنجا به جای کلمه‏ی «مطوق» در مصرع دوم «دبیر» ضبط شده است.

حمیدرضا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۴۲ دربارهٔ بخش ۴۵ - داستان حاجی و صوفی


در بیت هفتم «بدیه» با «بادیه» جایگزین شد (حدسی)،
با استناد به ضبط نرم‏افزار «درج ۷۸» در بیت دهم «بهستگی» با «به آهستگی» جایگزین شد.

حمیدرضا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۴۰ دربارهٔ بخش ۴۵ - داستان حاجی و صوفی


“یکدو سه ” باید به صورت ” یک دو سه “نوشته شود.

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

مهرداد در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۰۹ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۸


این هجو از منوچهری دامغانی نیست ؟

mohammad در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۵۴ دربارهٔ شمارهٔ ۲۶۸ - در هجو رشید وطواط


مصرع دوم بیت دوم بر اساس نسخه ی مصحح شادروان علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی با “کاخر” اغاز می شود نه “کخر”

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

maryam.l در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۰۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۳


این شعر در ادامه ی شعر یا ترانه ی november rain از guns n’ roses سروده شده

shahriar در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۳۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰۶


این وفاداری ایز حاکی از آن است که محمود غزنوی نیز به او علاقه ی خاصی داشته ته جایی که نقل شده که کنیزکی به خاطر عشق به ایاز توسط سلطان کشته میشود.

سارا در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۱۲ دربارهٔ بخش ۷۴ - قصهٔ ایاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستین و گمان آمدن خواجه تاشانس را کی او را در آن حجره دفینه است به سبب محکمی در و گرانی قفل


بیت آخر چهار اشکال دیگر هم دارد:
۱) وزن آن متفاوت است.
۲) ردیف شعر ( می میرم) را ندار.
۳) حروف روی قافیه ( ار) { زار- دیدار- زنهار- بسیار} را ندارد، بلکه دیدم با چیدم مصرع اول همان بیت قافیه شده است.
۴) مصرع دوم یک هجای بزرگ کم دارد.

پاسخ: اشکال ذکر شده (بیت آخر با وزن و قافیه‏ی متفاوت در آخر غزل) در بسیاری از غزلهای محتشم موجود در این مجموعه دیده می‏شود (به عنوان نمونه غزل قبلی را ببینید)، از آنجا که تا جایی که من در ذهن دارم تمام این بیتها مصرّع هستند به نظرم عمدی در آوردن آنها باید بوده باشد که با مراجعه‏ی دوستان به دیوان چاپی محتشم علت وجود این بیتها احتمالاً می‏تواند روشن شود. در مورد اشکال شماره ۴، مصرع دوم با مصرع اول بیت چهارم هموزن است (فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن) و اشکالی از این نظر ندارد.

رسته در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۷:۲۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۹۰


در مصرع اول بیت هفتم ” ستانی ” درست است نه “بستانی ” . سپاس

پاسخ: جایگزینی مطابق نظر شما انجام شد. هر چند نظر شخصی من این است که اینجا واژه‏ای غیر از «ستانی» و «بستانی» باید بوده باشد.

حسین شریفی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۳۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۶۵


[صفحهٔ اول] … [۲۴۰۰] [۲۴۰۱] [۲۴۰۲] [۲۴۰۳] [۲۴۰۴] … [صفحهٔ آخر]