گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سید محسن

سید محسن 🌐

مدتها در گنجور نسبت به تصحیح لغات از نظر املا فعالیت کرده ام--و به ادبیات فارسی علاقمند هستم.


سید محسن در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۰۱ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۴ - بر تخت نشستن خسرو به مدائن برای بار دوم:

درود بر ادیبان--خیلی زیاد بهره مند شدم و دریچه ایی به معنا یافتم که چنین است--شیران پاشکسته و لنگ گفتند که در قافلان کوه خران کره می اندازند و برای ما مناسب آن است که برای شکار کره ها ی افتاده به آنجا برویم

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۰۵ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او:

درود بر ادیبان==برای جناب حامد نامی--میفرماید زمانی که یار انسان به زبان میگوید نه ولی واقعا علاقمند است به صد جان ارزش دارد

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۰۵ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او:

درود بر ادیبان--بیت 29 سگان شاه را ----درست است====بیت65 زچاهی خیمه بر عیوق می زن -----درست است

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۵۰ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۰ - افسانه‌سرایی ده دختر:

درود بر ادیبان--بیت75 مصرع دوم درست خوانده نمی شود--مشکلی هست که من نمی دانم--لطفا درستش را بفرمائید

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۲۷ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران:

با توجه به مصرع قبلی که فرنگیس و سهیل را سرو بالا صفت داده است پس در مصرع مورد نظر هم ختن خاتون و گوهر ملک میتواند صفت دلشاد داشته باشند و نظر ارغنون درست است

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۱۶ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۸ - شیرکشتن خسرو در بزم‌گاه:

درود بر ادیبان--قاقم حیوانی است که پوست بسیار نرم و جالبی دارد و منظور شاعر نرم تنی شیرین و دلپذیر بودن او می باشد

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۰۳ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر:

درود بر ادیبان--فرمایش آقای رضا درست است--از گردانندگان سایت بسیار ارزشمند و مهم گنجور تقاضامندم تصحیحات پیشنهادی را اجرا فرمایند.میتوانند با بکار گیری افراد ادیب و علاقمند امور را سرعت بیشتری ببخشند--ممنون

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۳۸ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور:

درود برادیبان===ماده ایی خوش بو وگران قیمت از نوعی نهنگ است که شاید همان عنبر باشد--این ماده گران بها در عطر سازی بکار میرود

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۲۶ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو:

درود بر ادیبان--در بیت 30 ==فراخی ها بود آب و علف را -----------درست است

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۱۲ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۶ - رسیدن شیرین به مشگوی خسرو در مداین:

درود بر ادیبان--گل وصلش به باغ وعده بشکفت---در بیت22 درست است

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۵۵ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار:

درود بر ادیبان--تائید می کنم که تصحیح موارد در این حجم عظیم سایت گنجور کار آسانی نیست و زمان زیادی می طلبد--لاکن 9 سال هم عدم تصحیح کمی دیر است لطفا پیشنهادات را عمل بفرمائید

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۲۵ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور:

اقای جلالی عزیز هر دو صورت ---مشگوو یا مشکو----درست است

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۲۳ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور:

درود بر ادیبان--بیت 83 شتابش چرخ را آهسته دارد درست است با تشکر از آقای مجتبی والی پور

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۰۱ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم:

بیت 43 --همانطور که هست درست است---یعنی جزع ها منظور چشم های سیاه است و مصرع پیشنهادی اقای محسن پناهی اشاره به یک چشم و یا مفرد جزع دارد که درست نیست---جرع ها کنایه از دو چشم است

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۵۱ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۱ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم:

درود بر ادیبان---گِل نم دیده درست به نظر میرسد--چون گُل را با شبنم می ارایند

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۴۷ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۰ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول:

درود بر ادیبان---به زیر تخته نرد آبنوسی===تخته نرد کنایه از جهان است

نهان شد کعبتین سندروسی===تاس های سیاه که نقش اعدادش سفید است کنایه از اسمان شب و ستارگان روشن دارد

در مجموع می فرماید چون شب و ستارگان ناپدید شدند روز شروع شد

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۳۰ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را:

درود بر ادیبان---شش اندازی یعنی تخته نرد بازی و یا یک بازی شبیه تخته نرد بوده است و شیشه بازی یعنی دیدن نور خورشید از پشت شیشه های رنگین که در پنجره های شاهانه قدیم وجود داشته است--در مجموع کنایه از شب و روز است

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۱۳ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰ - در مدح شاه مظفرالدین قزل ارسلان:

درود بر ادیبان--فرمایش مصطفی درست است--لطفا اصلاح شود

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۰۲:۲۴ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز:

درود بر ادیبان--حتما فرصت پیش نیامده تا مدیریت محترم سری به این شعر بزنند و فرمایش اقای اشتری را در نظر بگیرند

 

سید محسن در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۰۲:۰۶ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب:

درود بر ادیبان--جناب ادی توجه فرمایند---شاعر از زبان خداوند به خودش می گوید===اگر مثل فردوسی شاهنامه را برای دستمزد طلائی بسرائی داغ طلا را بر دل تو هم میگذارم--پس شعر خالص فقط برای من بگو---

 

۱
۲
۳
۳۲
sunny dark_mode