گنجور

شعرهای عرفی با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» - صفحهٔ ۱

 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۲

 

کوی عشق است و همه دانه و دام است این جا

جلوه ی مردم آزاده حرام است این جا

هر که بگذشت در این کوی به بند افتادست

طایر بی قفس و دام کدام است این جا

آن که هر گام بلغزید در این کوی برفت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰

 

گفت و گوی غم یعقوب بود پیشه ی ما

بوی پیراهن یوسف دهد اندیشه ی ما

اندر آن بیشه که با شیر دُمم آفت نیست

روبه از بی جگری رم کند از بیشه ی ما

کوهکن صنعت ما داشت ولی فرق بسی است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰

 

غزلی گفته ام آن باعث گفتار کجاست

نوگلی چیده ام آن گوشه ی دستار کجاست

یک سبو می به در صومعه آرم که دگر

می فروشان بستانند که بازار کجاست

خرمن آن ده دنیا به جوی گو بفروش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷

 

تاج زر گر بودش فتنه ی از بهر خود است

فتنه این است که در زیر کلاه نمد است

معنی تجربه بشناس و ره تجربه گیر

تا بدانی که تو را ظلم عدالت مدد است

در میانی خزف و گوهرم اندیشه به جاست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸

 

لب فروبستن ناصح گرهی بر باد است

صد ره این بست و گشادم بر یاد است

گل حسن تو بود در همه جا فصل بهار

بلبل باغ نوا از همه غم آزاد است

آدمی را ز همه چیز نفس منتخب است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰

 

ناله ام پرورش آموز نهال اثر است

ور به دارت بنمایم که سراپا ثمر است

ناله در سینه ی من، یک نفس آرامش نیست

در دل خویش اثر کرد، چه کامل اثر است

رهبر بادیه ی عشق، تو را در هر گام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳

 

بیدادگری روی تو اندازه ی راز است

این رشته به انگشت نپیچی که دراز است

عشق آفت سلطان بود، آرایش بنده

این مسأله در نسخه ی محمود و ایاز است

یا رب تو نگهدار دل خلوتیان را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹

 

شب عشاق ز روز دگران در پیش است

مرگ این طایفه، بسیار، ز جان در پیش است

من همان روز که جولان تو دیدم گفتم

که فراموشی ام ز دست و عنان در پیش است

چه غم از پرده دری های نمیم است مرا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳

 

آتشین لاله ی دل صد ورق است

هر ورق مایده ی صد طبق است

غشق می خوانم و می گریم زار

طفل نادانم و اول سبق است

حرف مقصود نمی ریزد زود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱

 

پیر کعنان چمنی گوشه ی بیت الحزن است

هر کجا بوی گلی باد رساند چمن است

هر که از بندگی خویش مرا باز خرد

بنده ی اویم اگر زاهد و گر برهمن است

حد حسن تو به ادراک نشاید دانست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸

 

درد نایافت ز بی دردی اقبال من است

ور نه مقصود من افتاده به دنبال من است

با قضا سینه ی من صاف نگردد هرگز

شکوه ی من همه از جانب اهمال من است

هرگز از محنت ایام نبودم آزاد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵

 

وه که از دوختن، این چاک گریبان رفته است

این شکافی است که تا دامن ایمان رفته است

به حوالی تن از شرم نیاید فردا

جان آن کس که ز هجران تو آسان رفته است

لذتی یافته کام دلم از ناوک او

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰

 

از تو کس زمزمه ی مهر و وفا نشنیده است

بلکه گوش تو همین زمزمه ها نشنیده است

باورم نیست که همسایه ی حسن است و هنوز

چستی و دل بردن آن غمزه حیا نشنیده است

جذبه ی شوق نسیم تو رساند به مشام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۷

 

مست و بد خوببم و هم صحبت جانانه ی مست

فتنه انگیز بود آتش و هم خانه ی مست

همه محتاج شرابیم ولی ساقی عدل

ندهد ساغر هشیار چو پیمانه ی مست

قول ارباب خرد دست کش صد غرض است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸

 

مژدگانی که جنون را به سرم کاری هست

درد را با دل سودا زده ام کاری هست

قفل الماس بیارید که زخم دل ما

سر به سر گشته دهن، بر سر گفتاری هست

این قدر سنگدلی نیست گمانم بس که

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹

 

من نگویم که درین شهر ستمکاری هست

همه دانند که ما را به تو بازاری هست

حد من نیست که در پیش تو گویم سخنی

دوست داند که مرا قوت گفتاری هست

از ادب چشم من و ناز مپوشان رخ دوست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰

 

خبری خواهم از آن کوی که اعزازی هست

ز برون عرض نیازی ، ز درون نازی هست

گاه گاهی به دعا یک دو بساطی در باز

عشق این شیوه ضرور است، دغابازی هست

های هایی ز من بلبل عشرت بشنو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸

 

یک سخن نیست که خاموشی از آن بهتر نیست

نیست علمی که فراموشی از آن بهتر نیست

اینک اصحاب حرم ، جرعه زنی، نزع و صلاح

کو صلاحی که قدح نوشی از آن بهتر نیست

گر چه از هم نفسان جمله وفا می بینم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵

 

هیچ گه ناله ی من گوش زد آن مه نیست

وین کمندی است که از بام فلک کوته نیست

آن چنان مست جمال است که شب تا به سحر

می کشد جام و ز کیفیت می آگه نیست

بر حذر باش که در چه نفتد یوسف دل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » ِغزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷

 

ترک جان در ره آن سرو روان این همه نیست

عشق اگر نرخ نهد قیمت جان این همه نیست

جزو قیمت نی ام اما به قناعت شادم

کان چه محصول زمین است و زیان این همه نیست

باغبان را مگر از عشوه ی گل دل بگرفت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

[۱] [۲]