گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ترکی شیرازی

شماره ۱ - شانزده بند عاشورایی: سر زد ز چرخ، باز هلال محرما - پر شد جهان، ز ولوله و شور ماتما

شماره ۲ - دوازده بند ولایی و عاشورایی: تا کی فلک؟ به آل پیمبر جفا کنی - ظلم و ستم به عترت خیرالوری کنی

شماره ۳ - هفت بند نینوایی: ای تشنه لب که کشته راه خدا تویی - لب تشنه سر بریده از قفا تویی

شماره ۴ - هفت بند نینوایی: فلک تو رحم به اولاد بوتراب نکردی - مگر به کرب و بلا ظلم بی حساب نکردی

شماره ۵ - ترکیب بند عاشورایی: ای سر اله را تو سرپوش! - وی باده عشق را قدح نوش!