گنجور

 
سوزنی سمرقندی

ای یافته دین ذوالجلال از تو ضیا

وز تو کرم طبیعی و صدق و صفا

غایب مکن ایدوست که از نظم ثنا

غایب نشدست هیچ حرفی بخطا

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode