گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۶

 

هر روز فلک کین من از سر گیرد
بر دست خسان مرا زبون تر گیرد
با او همه کار سفلگان درگیرد
من سفله شدم بو که مرا درگیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳

 

روی تو که شمع لاله زو درگیردگل پرده ز روی با تو چون درگیرد
برخیز و به عزم گلستان موزه بخواهتا چادر غنچه باز در سر گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۵۸

 

هر کارد که از کشتهٔ خود برگیرد
و اندر لب و دندان چو شکر گیرد
گر باز نهد بر گلوی کشتهٔ خود
از ذوق لبش زندگی از سر گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۳

 

هر صبح، فلک کم هر اختر گیرد
کز مهر، کسی یک اخترش برگیرد
آتش‌زنه را بسی شرر صرف شود
کز یک شررش، سوخته‌ای درگیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی