گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۸

 

ای عقل برو که عاقل اینجا نیستگر موی شوی موی ترا گنجانیست
روز آمد و روز هر چراغی که فروختدر شعلهٔ آفتاب جز رسوا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۹

 

درویشی و عاشقی به هم سلطانیستگنجست غم عشق ولی پنهانیست
ویران کردم بدست خود خانهٔ دلچون دانستم که گنج در ویرانیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹۵

 

گم باد سریکه سروران را پا نیستوان دل که به جان غرقهٔ این سودا نیست
گفتند در این میان نگنجد موئیمن موی شدم از آن مرا گنجانیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۹

 

مرغ جان را میل سوی بالا نیستدر شش جهتش پر زدن وپروا نیست
گفتی به کجا پرد که او را یابدنی خود بکجا پرد که آن آنجا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰

 

گویند که راستی چو زر کانیست
سرمایهٔ عز و دولت و آسانیست
گر راست به هر چه راستست ارزانیست
من راستم آخر این چه سرگردانیست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۳۵

 

معموری عقل فضلهٔ ویرانی ست
سرمایهٔ علم خاک بی سامانی ست
بازارچهٔ حیرت ما آبادان ست
کافتاده متاع و غایت ارزانی ست


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۸

 

در ساغر من مِی طلبی را جا نیست
می‌گویم و از هیچ کسم پروا نیست
با گوهر اشک خویشتن ساخته‌ام
چشمم چو حباب بر کف دریا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی