گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۱۴

 

یا مالک دمة الزمان

یا فاتح جنة الامعانی

لا هوتک موضح المصادر

ناسوتک سلم الامانی

من رام لقاک فی جهات

[...]

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۱۵

 

یا ساقیةالمدام هاتی

وامحوا بمدامة صفاتی

من عین مدامة رحیق

لا تمزجها من‌الفرات

اشبع طربا و رو عیشا

[...]

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۱۶

 

طارت حیلی و زال حیلی

اصبحت مکابدا لویلی

قد اظلم بالجوی نهاری

کیف اخبرکم انا بلیلی

ما املاء عصتی و وجدی

[...]

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » نوزدهم

 

ای خواب برو ز همدمانم

تا بی‌کس و ممتحن نمانم

چون دیک بر آتشم نشاندی

در دیک چه می‌پزی، چه دانم

یک لحظه که من سری بخارم

[...]

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » بیست و هفتم

 

ای درد دهنده‌ام دوا ده

تاریک مکن جهان، ضیا ده

درد تو دواست و دل ضریرست

آن چشم ضریر را صفا ده

نومید همی شود بهر غم

[...]

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » سی ‌و هفتم

 

ای بانگ و صلای آن جهانی

ای آمده تا مرا بخوانی

ما منتظر دم تو بودیم

شادآ، که رسول لامکانی

هین، قصهٔ آن بهار برگو

[...]

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » سی و هشتم

 

هر روز بگه ز در درآیی

بر دست شراب آشنایی

بر ما خوانی سلام سوزان

یا رب، چه لطیف و خوش، بلایی!

ما را ببری ز سر به عشوه

[...]

مولانا
 

مولانا » مجالس سبعه » المجلس الثانی » مناجات

 

«مقصود ز عالم آدم آمد

مقصود ز آدم آن دم آمد»

مولانا
 

مولانا » مجالس سبعه » المجلس الثانی » مناجات

 

ای مسند تو ورای افلاک

قدر تو و خاک توده، خاشاک

طغرای جلال تو لعمرک

منشور ولایت تو لولاک

نه حقه و هفت مهره پیشت

[...]

مولانا
 

مولانا » مجالس سبعه » المجلس الثانی » مناجات

 

ای عمر به باد داده، مستی؟

تا چند از این هوا پرستی؟

درهای جفا همه گشادی

درهای وفا همه ببستی

عهدی که خدای با تو بسته است

[...]

مولانا
 

مولانا » مجالس سبعه » المجلس الثالث » مناجات

 

هم تو به عنایت الهی

آنجا قدمم رسان که خواهی

از ظلمت تن رهاییم ده

با نور خود آشناییم ده

روزیکه مرا ز من ستانی

[...]

مولانا
 
 
۱
۱۰
۱۱
۱۲
sunny dark_mode