گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ودهای»

 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۵

 

ای آنکه در نصیحت ما لب گشوده ای

معلوم می شود که تو عاشق نبوده ای

هر طعنه ای که بر دل آزرده کرده ای

بر زخم ما جراحت دیگر فزوده ای

گفتی: اگر دل تو ربودم بصبر کوش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۹۰

 

گر چه به هر سخن دلم از تن ربوده ای

با این همه بگوی، که جانم فزوده ای

چشمت به غمزه بردن دلها نمونه ایست

تا تو بدین بهانه چه دلها ربوده ای!

رویت درون پرده و صد پرده چاک ازو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی