گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «یشگیرد»

 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » دگر ملت که کاری پیش گیرد

 

دگر ملت که کاری پیش گیرد

دگر ملت که نوش از نیش گیرد

نگردد با یکی عالم رضامند

دو عالم را به دوش خویش گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری