گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

ز گیسو مشک بر آتش فشانم

چو عودش بر سر آتش نشانم

نظامی
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۵ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

درون پرده در تو بی نشانم

چنانم سرّ معنی میفشانم

عطار
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۴۸ - باز گفتن خورشید از احوال جمشید به کتایون

 

از آن از دیده گوهر می‌فشانم

که همچون اشک بر چشمت نشانم

سلمان ساوجی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۲۸

 

بر آب دیده چون سروش نشانم

روانش جان چو گل بر سر نشانم

چه کردم جز وفاداری که دایم

ز جان زهر فراقت را چشانم

نگارینا خبر داری که هر دم

[...]

جهان ملک خاتون
 
 
sunny dark_mode