گنجور

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۰۴ - المسامره

 

من از موی و میانش ناتوانم

بحیرت زان کلام و زان دهانم

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۵۲۲ - خاتمه‌الکتاب

 

کیم من تا ز خود جنبد زبانم

تو جنباننده‌ئی من ناتوانم

صفی علیشاه
 

ترکی شیرازی » دیوان اشعار » فصل سوم - سوگواری‌ها » شمارهٔ ۹۲ - دشت بلاخیز

 

فلک آواره کرد از خانمانم

فراقت زد شرر، برجسم و جانم

ترکی شیرازی
 

صامت بروجردی » کتاب القطعات و النصایح » شمارهٔ ۷ - سخن گفتن خانه با صاحبخانه

 

بگیرید عبرت از دور زمانم

ز حال مالکان بی‌نشانم

صامت بروجردی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۲ - جواب

 

زبان اوست قیوم بیانم

تو گوئی جای دارد بر زبانم

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۶ - توضیح

 

شرر زد آتشین خوئی بجانم

ز آتش سوخت مغز استخوانم

صفای اصفهانی
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۷۰ - به مرغان چمن همداستانم

 

به مرغان چمن همداستانم

زبان غنچه های بی زبانم

چو میرم با صبا خاکم بیامیز

که جز طوف گلان کاری ندانم

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۵۸ - گهی شعر عراقی را بخوانم

 

گهی شعر عراقی را بخوانم

گهی جامی زند آتش به جانم

ندانم گرچه آهنگ عرب را

شریک نغمه‌های ساربانم

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۳۵۸ - نپنداری که مرغ صبح خوانم

 

نپنداری که مرغ صبح خوانم

بجزه و فغان چیزی ندانم

مده از دست دامانم که یابی

کلید باغ را درشیانم

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۳۶۱ - کهن پروردهء این خاکدانم

 

کهن پروردهء این خاکدانم

دلی از منزل خود دل گرانم

دمیدم گرچه از فیض نم او

زمین راسمان خود ندانم

اقبال لاهوری
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۲

 

ولی من جانِ عارف غیر آنم

که نامردی کنم با دوستانم

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۸

 

کنارِ سفره از مستی چنانم

که دستم گُم کند راهِ دهانم

ایرج میرزا
 
 
۱
۲۵
۲۶
۲۷