گنجور

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۶

 

به قربانت مگر سیری؟ پیازی؟

که توی بُقچه و چادر نمازی؟

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۱۱

 

تو آهویی مکن جانا گرازی

تو شاعر نیستی تصنیف سازی

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۶ - در اثبات خدا

 

بسامحسوس‌، کان‌وهم‌است‌و بازی

بسا دیدن که کذبست و مجازی

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۸ - از تهران تا قمصر

 

قناعت شد ز ملا سعد تازی

به «‌وطواط‌» و به «‌شمس‌قیس‌» رازی

ملک‌الشعرا بهار
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵۵ - نصیحت

 

گرت باید به گیتی سر فرازی

بکن در خویش کسب بی نیازی

صغیر اصفهانی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۰۴ - آقای بهمنی یکی از شعرای گستاخ

 

من این دانم که حق با بی‌نیازی

کند با مشت خاکی عشقبازی

صغیر اصفهانی
 

میرزاده عشقی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۱ - در هجو ضیاء الواعظین

 

«دعا گویم، به نام نیزه‌بازی

خورم با چای، نان پادرازی»

میرزاده عشقی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۳۷ - پیوند نور

 

چه خوانی بندگی را بی نیازی

چه نامی عجز را گردنفرازی

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۷۱ - روباه نفس

 

دچار زحمتی تا صید آزی

اگر زین دام رستی، بی‌نیازی

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۹۴ - صید پریشان

 

بچشمه، ماهیان سرمست بازی

بسبزه، طائران در نغمه‌سازی

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۱۴ - کعبهٔ دل

 

خوش آنکس، کز سر صدق و نیازی

کند در سجدگاه دل، نمازی

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۸ - گوهر و سنگ

 

ثریا کرد با من تیغ‌بازی

عطارد تا سحر، افسانه‌سازی

پروین اعتصامی
 
 
۱
۱۸
۱۹
۲۰
sunny dark_mode