گنجور

عطار » الهی نامه » بخش ششم » (۱) حکایت عزرائیل و سلیمان علیهما السلام و آن مرد

 

تو یک دم درد دین داری؟ نداری

بجز سودای بیکاری نداری

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۲) حکایت عیسی علیه السلام

 

عزیزا چون وفاداری نداری

غم خود خور چو غم خواری نداری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دهم » بخش ۱ - المقاله العاشر

 

برو گر روز بازاری نداری

بکار این دانه چون کاری نداری

عطار
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۹۸

 

نگارا رسم دلداری نداری

دمی با ما سر یاری نداری

دل مسکین من گشت از غمت خون

تو خود آئین غمخواری نداری

رهی غیر از جفاجویی نجویی

[...]

جهان ملک خاتون
 

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۲

 

نظر سوی دل افگاری نداری

اگر داری بمن باری نداری

نظر داری بمن از بس تغافل

چنان داری که پنداری نداری

جفا گفتم نداری داری اما

[...]

رفیق اصفهانی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۶

 

چرا میل دل آزاری نداری

مگر با ما سر یاری نداری

ترا در دلبری صنعت تمام است

ولیکن رسم دلداری نداری

شد از جور تو ویران خانه دل

[...]

میرزا حبیب خراسانی
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۲۸۴ - چو بلبل نالهٔ زاری نداری

 

چو بلبل نالهٔ زاری نداری

که در تن جان بیداری نداری

درین گلشن که گلچینی حلال است

تو زخمی از سر خاری نداری

اقبال لاهوری
 
 
sunny dark_mode