گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۲

 

قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاعکه نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع
شراب خانگیم بس می مغانه بیارحریف باده رسید ای رفیق توبه وداع
خدای را به می‌ام شست و شوی خرقه کنیدکه من نمی‌شنوم بوی خیر از این اوضاع
ببین که رقص کنان می‌رود به ناله چنگکسی که رخصه نفرمودی استماع […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۲۶

 

به فر دولت گیتی فروز شاه شجاعکه با کسم نبود بهر مال و جاه نزاع
بیار می که چه خورشید مشغل افروزدرسد به کلبه درویش نیز فیض شعاع
صراحتی و حریفی خوشم زدنیا بسکه غیر از این همه اسباب تفرقست و صداع
برو ادیب به جامی بدل کن این شفقتکه من غلام مطیعم نه پادشاه مطاع
ز مسجدم به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۲

 

بسوز سینه رسند اهل دل بذوق سماعکه شمع سوخته دل را از آتشست شعاع
حدیث سوز درون از زبان نی بشنوولی چو شمع نباشد چه آگهی ز سماع
بچشم آهوی لیلی نظر کن مجنونگهی که برسر خاکش چرا کنند سباع
برو طبیب و صداعم مده که مخمورممگر بباده رهائی دهی مرا ز صداع
بیا و جام عقارم بده که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۹۸

 

منم غلام به اخلاص آن امام مطاع
از اوست امر و ازین بنده امتثال و سماع
نه لوح سینه غباری ز دشمنی دارد
نه با کسی بود از بهر مال و جاه نزاع
به دل محبت آل نبی بس است مرا
که غیر از این همه اسباب وحشت است و صداع
ز حق قدوم شریف امام می‏طلبم
که من نمی‏شنوم بوی خیر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۶۸

 

سر ملوک جهان فخر دین تو آن شاهی
که ماه و مهر ز رای تو می برند شعاع
تویی که همت تو سر بدان فرو نارد
که با فلک بودش ملک کاینات مشاع
خدایگانا دانی که در ممالک تو
مرا نه باغ و سراسیت و نه عقار و ضیاع
چه واجب است که تا حشر همچنین باشد
به مجلس تو مرا لذت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی