گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ابمیبینم»

 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱۹

 

خیال روی تو دائم به خواب می بینم

مدام لعل لبت در شراب می بینم

تو نور دیدهٔ مائی تو را به تو نگرم

به چشم تو رخ تو بی حجاب می بینم

حباب و قطره و دریا و موج می یابم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۵۲

 

صفای روی ترا از نقاب می بینم

به ماه می نگرم آفتاب می بینم

اگر چه از سر زلفش بریده ام عمری است

هنوز در رگ جان پیچ و تاب می بینم

غبار چهره خورشید طلعتی فرش است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۸۸۶

 

چه حالت است ندانم به خواب می بینم

که در کنار به شب آفتاب می بینم

منم که باز به چشم خیال دیده چنین

جمال صورت جان بی نقاب می بینم

هوا معنبر و مجلس بهشت و ساقی حور

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۰

 

منم که روی ترا بی‌نقاب میبینم

منم که در شب و روز آفتاب میبینم

توئی که پرده ز رخسار خود برفکندی

که تا جمال ترا بیحجاب میبینم

عجب عجب که به بیداری توان دیدن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی