گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۶

 

به ذکر تو من شادمانی کنمبه یاد لبت کامرانی کنم
منت عاشق و عاشقت را رقیبکه هم گرگم و هم شبانی کنم
به شمشیر عشقم سبک‌تر بکشکه گرد زنده مانم، گرانی کنم
کسی کت به سالی ببیند دمیبه عمر درازش ضمانی کنم
چو در خانه آیی، شوم خاک توچو بیرون روی، پاسبانی کنم
به امید بوسیدنت هر شبیتبم گیرد و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی