گنجور

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۴

 

از اندیشگان زال شد خسته دل

بر آن کار بنهاد پیوسته دل

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۴

 

گسی کرد سودابه را خسته دل

بران کار بنهاد پیوسته دل

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۱۶

 

شد از کار آن کشتگان خسته‌دل

بدان درد بنهاد پیوسته دل

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۱۸

 

که چندان دلیران همه خسته‌دل

ز تیمار و اندوه پیوسته دل

فردوسی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۸۶

 

ز درد فراقت من خسته دل

همیشه به روی توأم بسته دل

دو دیده نگارا ز جان بسته ام

به طاق دو ابروت پیوسته دل

دهان تو چون پسته و لب چو قند

[...]

جهان ملک خاتون
 
 
sunny dark_mode