گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۷۶

 

جام گیتی نما به دست آر
صفت و ذات بین و اسم نگر
صورت و معنی همه دریاب
گنج و گنجینه و طلسم نگر
جام می را بگیر و خوش می نوش
جان خود ار بدان و جسم نگر
تنت از ملک و جانت از ملکوت
نظری کن به هر دو قسم نگر
نعمت‌اللّه را اگر یابی
آن مسما ببین و اسم نگر


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی