گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲

 

آهوی چشم بتان چشم تو را نخجیر استچشم صید افکن تو آهوی آهو گیر است
کرده تیر نگهت را سبک آهنگ به جانصف مژگان درازت که پر آن تیر است
رتبهٔ عشق رقیب از نگهش یافته‌ایکه ز نظارهٔ او رنگ تو بی‌تغییر است
تا خطت یافته تحریر رخ ساده رخانپیش رخسار تو خطیست که بی‌تحریر است
کرده صد کار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی