گنجور

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » آغاز کتاب

 

چون منی را بدین صفت ماندن

پیل و خر را به یک نسق راندن

حمیدالدین بلخی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۷۴ - در سفر و فواید آن

 

روز در کویها غزل خواندن

نیمشب نعره بر فلک راندن

اوحدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۳۴ - در مذمّت سخن‌ناشناسان

 

شعر بر غیر نکته‌دان خواندن

آب خضرست بر گل افشاندن

قدسی مشهدی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۴۱

 

که به سالی نیاریش خواندن

لیک واماندم از سخن راندن

حزین لاهیجی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۸۷ - شرط نیکنامی

 

نیکنامی نباشد، از ره عجب

خنگ آز و هوس همی راندن

روز دعوی، چو طبل بانگ زدن

وقت کوشش، ز کار واماندن

خستگان را ز طعنه، جان خستن

[...]

پروین اعتصامی
 
 
sunny dark_mode