گنجور

اشعار مشابه

 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱۸

 

چشم مستت به خواب می بینم

لعبتی بی نقاب می بینم

جام گیتی نما گرفته به دست

خوش حبابی بر آب می بینم

نور چشمست و در نظر دارم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۷۲

 

این تویی تا به خواب می بینم

یا به شب آفتاب می بینم

در دل خویشتن خیال لبت

نمکی بر کباب می بینم

یک شب از خویشتن مکن دورم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۶۷

 

تا به زلف تو تاب می بینم

خویش را در طناب می بینم

دم به دم از هجوم لشکر عشق

ملک دل را خراب می بینم

بسکه از تشنگی روانم سوخت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

غبار همدانی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۴

 

چشم مستش به خواب می بینم

کار تقوی خراب می بینم

دیده را از خیال لعل لبش

ساغر پر شراب می بینم

عکس رویش میان دیده مدام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عمادالدین نسیمی