گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ایت»

 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳

 

سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت

تا چه اندیشه کند رای جهان آرایت

تو به هر جا که فرود آمدی و خیمه زدی

کس دیگر نتواند که بگیرد جایت

همچو مستسقی بر چشمه نوشین زلال

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۸

 

ای قضا و قدر ایستاده بحکم و رایت

ماه و خور آینه رای جهان آرایت

تو کدامین شهی ای عشق که چون تکیه زدی

هیچ سلطان نتوان تکیه زند بر جایت

جان بکاهد غم ایام وزتو جان بخشست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی