گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «انکردهاند»

 

ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۸۷ - مسجد سلیمان

 

حق‌پرستان سلف‌، کاری نمایان کرده‌اند

معبدی بر کوهسار از سنگ بنیان کرده‌اند

بیست پله برنهاده پیش ایوانی ز سنگ

زیرش انباری برای آب باران کرده‌اند

پله‌ای دیگر نهادستند از سوی دگر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۶۸

 

ماهرویان زلف مشکین را پریشان کرده اند

عاشقان دنیی و دین در کار ایشان کرده اند

نور صبح از پرده شب آشکارا می شود

گرچه عارض را به زیر زلف پنهان کرده اند

شاهدان در شهر عرض صورت خود داده اند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی