گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «انمیکند»

 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۳

 

زلف او بر رخ چو جولان می‌کند

مشک را در شهر ارزان می‌کند

جوهری عقل در بازار حسن

قیمت لعلش به صد جان می‌کند

آفتاب حسن او تا شعله زد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی