گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۱۲۳ - مثل

 

گفت او گر می‌نداند عامیم

خویش را من نیک می‌دانم کیم

مولانا
 
 
۱
۵
۶
۷
sunny dark_mode