گنجور

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۸ - سلام الله یا غالب یا علی بن ابیطالب

 

یا أمیرالمؤمنین دستم بگیر

ز آنکه سلطان جهانی ای امیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۲۳ - رفتن سیّد کاینات بمنزل سلمان فارسی و نزول سورۀ هل اتی

 

گفت روزی مصطفی از بهر سیر

از مدینه رفت بیرون بهر خیر

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۴۵